Home Archive by category Uncategorized

Uncategorized

 Την Πέμπτη αργά το βράδυ ολοκληρώθηκαν οι πολυήμερες συνεδριάσεις του ΚΥΣΔΕ προκειμένου να υπάρξει εισήγηση για τις αιτήσεις απόσπασης από ΠΥΣΔΕ σε ΠΥΣΔΕ. Για τις συνεδριάσεις αυτές και την τελική εισήγηση έχω να παρατηρήσω τα εξής:

Ορθά το συμβούλιο αποφάσισε και η πολιτική ηγεσία υιοθέτησε, την πραγματοποίηση αποσπάσεων αυτή τη χρονική περίοδο και όχι στο τέλος Αυγούστου. Οι συνθήκες που διαμορφώθηκαν και η χρονική καθυστέρηση που προέκυψε από την έκτακτη προσφυγή στις κάλπες και την άρνηση να ζητηθεί εξαίρεση από το ΣΤΕ δεν έπρεπε να σταθούν εμπόδιο στην ολοκλήρωση των απαραίτητων διαδικασιών και την έγκαιρη ενημέρωση των εκπαιδευτικών που μετακινούνται. Όσον αφορά τις αιτιάσεις ότι δεν έχουν πραγματοποιηθεί οι αποσπάσεις σε φορείς, έχω και στο παρελθόν διατυπώσει την άποψη ότι οι εγκύκλιοι των αποσπάσεων οφείλουν να προτάσσουν την κάλυψη των εκπαιδευτικών αναγκών στις σχολικές μονάδες.

Ορθά επίσης αποφασίστηκε να προσδιοριστούν χρονικά οι συνεδριάσεις του ΚΥΣΔΕ έτσι ώστε η εισήγηση για τις αποσπάσεις να έπεται της αντίστοιχης του ΚΥΣΠΕ και να συμπεριληφθούν τα εναπομείναντα κενά της πρωτοβάθμιας για τις κοινές ειδικότητες στο τελικό αποτέλεσμα. Υπενθυμίζεται ότι στο πρόσφατο παρελθόν και κατόπιν εντολών της απελθούσας πολιτικής ηγεσίας τα κενά αυτά εντελώς αδικαιολόγητα και παράτυπα αποκλείστηκαν για την Α φάση των αποσπάσεων.
Όπως συμβαίνει τα τελευταία χρόνια η ταύτιση με τις προτάσεις των Περιφερειακών Δ/ντων Εκπαίδευσης για τα κενά ήταν απόλυτη. Ωστόσο η « a priori » αποδοχή των εκτιμήσεων αυτών από την πλειοψηφία του συμβουλίου δεν διασφαλίζει την πραγματική αποτύπωση των εκπαιδευτικών αναγκών. Ως εκ τούτου η απουσία ουσιαστικής συμμετοχής των συλλογικών οργάνων (Σύλλογοι Διδασκόντων, ΠΥΣΔΕ, ΑΠΥΣΔΕ) στην αποτύπωση των κενών μου επέβαλλε την καταψήφισή τους.

Δυστυχώς για μια ακόμη χρονιά πραγματοποιήθηκαν αποσπάσεις μόνο σε «ελλειμματικές» για τον κάθε κλάδο περιοχές και δεν δόθηκε δυνατότητα μετακίνησης μεταξύ των λεγομένων «πλεονασματικών» περιοχών. Αυτό είχε ως συνέπεια να μη δοθεί η δυνατότητα απόσπασης σε κάποιες ειδικότητες για περιοχές που ενώ θεωρητικά δεν υπάρχουν εκπαιδευτικές ελλείψεις το Σεπτέμβριο θα απαιτείται η πρόσληψη αναπληρωτών.
Σε καμία περίπτωση δεν θα πρέπει να επαναληφθεί ο εμπαιγμός εκπαιδευτικών που τελευταία εμφανίζει το υπουργείο να αρνείται την ύπαρξη λειτουργικών κενών για απόσπαση και σε τρεις ημέρες να πραγματοποιούνται προσλήψεις στο συγκεκριμένο ΠΥΣΔΕ και την ίδια ειδικότητα.

Εντέλει από τις 5.317 αιτήσεις απόσπασης εκπαιδευτικών της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ένα μεγάλο μέρος (3.697 αιτήσεις) έχει ικανοποιηθεί. Στην Γενική εκπαίδευση ικανοποιήθηκε το 70.62 % (3.240 αιτήσεις) και στην Ειδική Αγωγή ικανοποιήθηκε το 87.5% (119 αιτήσεις). Το αντίστοιχο ποσοστό στα Μουσικά και Καλλιτεχνικά είναι 45% και ικανοποιήθηκαν 180 αιτήσεις. Επιπλέον και ύστερα από αίτησή τους διατέθηκαν 32 καθηγητές στη Εκκλησιαστική εκπαίδευση και 7 στον Αρμενικό Κυανού Σταυρό

Ωστόσο εκατοντάδες συνάδελφοί μας που ταλαιπωρούνται από ιδιαίτερα προβλήματα οικογενειακά και υγείας εξακολουθούν να παραμένουν μακριά από τους δικούς τους ανθρώπους. Απαιτείται από τη πολιτεία να δείξει τη μέγιστη δυνατή κοινωνική ευαισθησία και να πραγματοποιήσει σύντομα μια Β φάση αποσπάσεων, έτσι ώστε να τους επιτρέψει να εργαστούν κοντά στις οικογένειές τους και σε καλύτερες συνθήκες ιατρικής περίθαλψης. Άλλωστε η Β φάση δεν επιβάλλεται μόνο από κοινωνικούς λόγους αλλά και την αναγκαιότητα κάλυψης των εκατοντάδων λειτουργικών κενών που κάθε χρόνο «αποκαλύπτονται» με την έναρξη της σχολικής χρονιάς και θα προκύψουν από τις αναμενόμενες αποσπάσεις σε φορείς.

Η νέα πολιτική ηγεσία θα πρέπει να σταθεί αρωγός σε όσους εκπαιδευτικούς βιώνουν δυσβάσταχτα οικογενειακά και ιατρικά προβλήματα. Οι αλαζονικές και αυταρχικές συμπεριφορές που οι προκάτοχοι και το περιβάλλον τους επέδειξαν κατά το πρόσφατο παρελθόν δεν θα πρέπει να επαναληφθούν.
Τα πρώτα δείγματα είναι θετικά και ενθαρρυντικά.

Το ΥΠ.Π.Ε.Θ. έδωσε πρόσφατα σε δημόσια διαβούλευση σχέδιο του νέου συστήματος εισαγωγής των μαθητών της Γ’ Λυκείου στα ΑΕΙ, με το οποίο προτείνονται καθοριστικές αλλαγές στο πλήθος των μαθημάτων και κυρίως στην κατανομή των διδακτικών ωρών. Το Δ.Σ. της Π.Ε.ΚΑ.Π. μελέτησε ενδελεχώς το νέο σχέδιο και κατέληξε στα ακόλουθα:

Η ισότιμη αντιμετώπιση όλων των μαθημάτων των Ομάδων Προσανατολισμού σε σχέση με τις διδακτικές ώρες κινείται σε θετική κατεύθυνση.
Η προτεινόμενη αύξηση των ωρών διδασκαλίας των μαθημάτων των Ομάδων Προσανατολισμού δίνει τη δυνατότητα στους μαθητές να εμβαθύνουν στο αντικείμενο σπουδών της επιλογής τους.
Επιπρόσθετα, η Π.Ε.ΚΑ.Π. επισημαίνει ότι ο ορισμός των πανεπιστημιακών τμημάτων, που θα αντιστοιχούν στις Ομάδες Προσανατολισμού (Ο.Π.), σύμφωνα με τις οποίες θα καθορίζονται οι επιλογές-προτιμήσεις των υποψήφιων μαθητών θα πρέπει να λάβει υπόψη τα σύγχρονα επιστημονικά δεδομένα. Η Π.Ε.ΚΑ.Π. θεωρεί ότι οι υποψήφιοι μαθητές της Ο.Π. Σπουδών Οικονομίας και Πληροφορικής θα πρέπει να έχουν πρόσβαση σε όλα τα πανεπιστημιακά τμήματα Πληροφορικής και Οικονομίας, όσο και σε τμήματα συγγενή ως προς το επιστημονικό τους πεδίο. Αναλυτικότερα η Ο.Π. Σπουδών Οικονομίας και Πληροφορικής θα πρέπει να περιλαμβάνει:

τα κλασικά τμήματα Πληροφορικής (Πληροφορικής, Εφαρμοσμένης Πληροφορικής, Πληροφορικής με εφαρμογές στη Βιοϊατρική, Επιστήμης Υπολογιστών, Ψηφιακών Συστημάτων) χωρίς καμία εξαίρεση
τα τμήματα Οικονομίας και Διοίκησης
τα τμήματα Μαθηματικών, Γεωγραφίας και Στατιστικής χωρίς καμία εξαίρεση
τα τμήματα Φυσικής Αγωγής, Αγωγής και Εκπαίδευσης, Τεχνών και Στρατιωτικών Σχολών, δηλαδή αυτά στα οποία δίδεται πρόσβαση ανεξαρτήτως ομάδας προσανατολισμού.

Με την έως τώρα εφαρμοζόμενη εκπαιδευτική πολιτική, στην Ο.Π. Θετικών Σπουδών εντάσσονταν κλασσικά τμήματα Πληροφορικής (που ανήκουν στην Ο.Π. Σπουδών Οικονομίας και Πληροφορικής) αλλά και τα τμήματα Μηχανικών Πληροφορικής (Ηλεκτρολόγοι, Μηχανικοί Πληροφορικής, Μηχανικοί Η/Υ, Μηχανικοί Πληροφορικής & Επικοινωνίας Συστημάτων, Ηλεκτρονικοί, Αυτοματισμού και τα αντίστοιχα ΤΕΙ). Συνέπεια των ανωτέρω, ήταν να δίνεται δυνατότητα εισαγωγής υποψηφίων σε τμήματα Πληροφορικής, χωρίς να εξετάζονται σε μάθημα Πληροφορικής και επομένως να έχουν ουσιαστικά ελλιπείς γνώσεις στο αντίστοιχο επιστημονικό πεδίο. Ως εκ τούτου η Π.Ε.ΚΑ.Π. ζητά τον εξορθολογισμό του συστήματος εισαγωγής και προτείνει:

Οι υποψήφιοι μαθητές της Ο.Π. Θετικών Σπουδών, που επιλέγουν τμήματα Πληροφορικής (κλασικά τμήματα Πληροφορικής / τμήματα Μηχανικών Πληροφορικής), να έχουν υποχρεωτικά ως εξεταζόμενο το μάθημα της Πληροφορικής.
Οι υποψήφιοι μαθητές της Ο.Π. Θετικών Σπουδών, που επιλέγουν τμήματα Μηχανικών με συγγενή προγράμματα σπουδών ως προς το επιστημονικό πεδίο της Πληροφορικής (Τοπογράφοι, Πολιτικοί, Πολεοδόμοι, Αρχιτέκτονες, Βιομηχανικής Σχεδίασης και Παραγωγής, Σχεδίασης Προϊόντων και Συστημάτων, Μουσικής Τεχνολογίας), να έχουν τη δυνατότητα προαιρετικά να επιλέγουν ως εξεταζόμενο το μάθημα της Πληροφορικής.

Τέλος, το Δ.Σ. της Π.Ε.ΚΑ.Π. επισημαίνει ότι οι αλλαγές που ανακοινώθηκαν δεν έχουν ολοκληρωμένο χαρακτήρα, αφού αφορούν μόνο τη Γ’ τάξη του Γενικού Λυκείου. Απαιτείται η αναδιάρθρωση του προγράμματος σπουδών των δύο πρώτων τάξεων του Λυκείου και η θέσπιση 2ωρου μαθήματος Πληροφορικής Γενικής Παιδείας τόσο στην Α’ όσο και στη Β’ Λυκείου. Η ενίσχυση της προσφερόμενης Πληροφορικής Παιδείας στο σημερινό Λύκειο, θα συντελέσει στην ολόπλευρη μόρφωση και προσωπική ανάπτυξη των μαθητών, με παράλληλη άμβλυνση των κοινωνικών ανισοτήτων.

Το Δ.Σ. της Π.Ε.ΚΑ.Π.