Home Archive by category ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ (Page 2)

ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ

Του Παντελή Ρουμελιώτη                                                                          Ναύπλιο, 26/8/2020

Αιρετού στο ΠΥΣΔΕ Αργολίδας

Αγαπητοί/ές συνάδελφοι/ισσες,

Α Θέμα – Ανασυγκρότηση ΠΥΣΔΕ Αργολίδας (ως προς τα μη αιρετά μέλη)

Ανακοινώθηκε η ανασυγκρότηση των υπηρεσιακών συμβουλίων ως προς τα μη αιρετά μέλη από τον περιφερειακό Δ/ντή Εκπαίδευσης Πελοποννήσου. 

Σύμφωνα με την απόφαση το νέο ΠΥΣΔΕ Αργολίδας αποτελούν οι :

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ:

1. Πολύδωρος Βασίλειος, Διευθυντής της Διεύθυνσης Δ.Ε. Αργολίδας ως Πρόεδρος.

2. Ματσιμάνη Νικολέττα, εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ05, Διευθύντρια του 3ου ΓΕΛ Άργους ως Τακτικό μέλος και Αντιπρόεδρος.

3. Στογιάννου Ελένη, εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ05, Διευθύντρια του Γυμνασίου Κρανιδίου, ως Τακτικό μέλος.

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ (αντίστοιχα):

1. Στάγιας Ιωάννης, εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ88.02, Προϊστάμενος του Τμήματος Ε’ Εκπαιδευτικών Θεμάτων της Διεύθυνσης Δ.Ε. Αργολίδας.

2. Μάρας Παναγιώτης, εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ11, Διευθυντής του ΓΕΛ Κρανιδίου.

3. Μπαράτση Δέσποινα, εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ02, Διευθύντρια του 3ου Γυμνασίου Άργους.

Καλή θητεία στο νέο συμβούλιο!

Β θέμα – Ενημέρωση για την ανακοίνωση κενών για τους αναπληρωτές

Τα κενά για τους συναδέλφους αναπληρωτές που προσελήφθησαν στην Αργολίδα θα ανακοινωθούν το πρωί της Πέμπτης 27/8/2020 στην ιστοσελίδα της ΔΔΕ Αργολίδας και στον παρόντα δικτυακό τόπο

Πάντα στην διάθεσή σας,

Παντελής Ρουμελιώτης

τηλ. 6945756353

 

Του Παντελή Ρουμελιώτη 

Αιρετού στο ΠΥΣΔΕ Αργολίδας

Σε προσλήψεις αναπληρωτών συναδέλφων προχώρησε το υπουργείο Παιδείας σήμερα Τρίτη 25/8/2020. Οι συνάδελφοι οφείλουν να παρουσιαστούν και να αναλάβουν υπηρεσία στα σχολεία στα οποία θα τοποθετηθούν, με απόφαση των Διευθυντών Εκπαίδευσης, από την Τρίτη 1 Σεπτεμβρίου έως και την Τετάρτη 2 Σεπτεμβρίου 2020. Εντός της ως άνω προθεσμίας και οι προσλαμβανόμενοι στα Κέντρα Συμβουλευτικής Υποστήριξης (Κ.Ε.Σ.Υ.) οφείλουν να παρουσιαστούν και να αναλάβουν υπηρεσία απευθείας στο ΚΕΣΥ πρόσληψής τους. Τέλος, όλοι οι προσλαμβανόμενοι θα πρέπει να παρακολουθούν τις ανακοινώσεις των οικείων Διευθύνσεων Εκπαίδευσης προκειμένου να ενημερώνονται για τη διαδικασία υποβολής δήλωσης τοποθέτησης σε σχολικές μονάδες.

Στην ΔΔΕ Αργολίδας προσλαμβάνονται οι συνάδελφοι :

Στην Γενική 

ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥΙΩΑΝΝΑΠΕ02
ΜΠΟΛΙΑΡΗΔΗΜΗΤΡΑΠΕ02
ΚΑΡΑΜΠΗΑΝΑΣΤΑΣΙΑΠΕ02
ΜΑΣΤΟΡΑΚΟΥΠΑΝΑΓΟΥΛΑ ΓΕΩΡΓΙΑΠΕ02
ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥΕΛΙΣΑΒΕΤΠΕ03
ΓΕΩΡΓΗΕΛΕΝΗΠΕ03
ΓΙΑΓΟΣΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣΠΕ03
ΤΣΑΜΑΔΟΣΙΩΑΝΝΗΣΠΕ03
ΚΟΥΤΡΟΥΜΠΗΜΑΡΙΑ ΓΕΩΡΓΙΑΠΕ03
ΚΡΟΥΜΠΟΥΖΟΣΘΕΟΔΩΡΟΣΠΕ04.01
ΜΑΝΔΡΟΣΘΕΟΔΩΡΟΣΠΕ04.01
ΔΑΦΝΗΣΙΩΑΝΝΗΣΠΕ04.02
ΔΡΙΧΟΥΤΗΣΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣΠΕ04.02
ΓΑΤΣΟΠΟΥΛΟΣΦΙΛΙΠΠΟΣΠΕ04.02
ΣΑΚΕΤΟΠΟΥΛΟΥΔΕΣΠΟΙΝΑΠΕ04.04
ΝΕΖΟΣΑΔΡΙΑΝΟΣΠΕ04.04
ΚΑΠΙΡΗΑΛΕΞΑΝΔΡΑΠΕ04.04
ΠΑΠΑΝΑΚΛΗΣΤΥΛΙΑΝΗΠΕ04.05
ΒΡΕΤΤΟΣΧΡΗΣΤΟΣΠΕ06
ΜΙΛΗΓΕΩΡΓΙΑΠΕ07
ΟΙΚΟΝΟΜΟΠΟΥΛΟΥΠΕΤΡΟΥΛΑΠΕ08
ΜΑΡΟΥΛΗΘΕΟΔΩΡΑΠΕ78
ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥΙΑΚΩΒΙΝΑ-ΜΑΡΙΑΠΕ79.01/ΤΕ16
ΜΠΙΣΚΟΣΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣΠΕ82
ΤΣΙΑΝΤΟΥΛΑΣΑΝΤΩΝΙΟΣΠΕ82
ΟΨΙΜΟΥΛΗΣΦΩΤΙΟΣΠΕ83
ΟΙΚΟΝΟΜΟΠΟΥΛΟΥΓΕΩΡΓΙΑ – ΝΕΚΤΑΡΙΑΠΕ86
ΜΠΟΥΡΗΣΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣΠΕ86
ΡΟΥΣΟΥΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΠΕ86
ΒΛΑΧΟΣΧΡΗΣΤΟΣΠΕ86
ΣΚΑΡΜΟΥΤΣΟΥΕΛΕΝΗΠΕ87.08
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥΙΩΑΝΝΑΠΕ87.09
ΓΙΑΝΝΑΚΟΥΛΗΚΑΛΛΙΟΠΗΠΕ88.01
ΒΟΥΤΣΑΔΑΚΗΠΑΝΑΓΙΩΤΑΠΕ88.02

Στην Ειδική Αγωγή ΚΕΣΥ

ΚΑΖΟΛΙΑΘΕΟΔΟΣΙΑΠΕ02

Στην Ειδική Αγωγή – Παράλληλη Στήριξη

ΠΑΛΛΑΕΛΕΥΘΕΡΙΑΠΕ02

Ειδικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό (ΕΕΠ) και Ειδικό Βοηθητικό Προσωπικό (ΕΒΠ) 

ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣΚΑΡΑΤΑΣΟΥΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑΣΠΥΡΙΔΩΝΔΕ01
ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗ ΤΟΜΕΑΚΟΑΓΓΕΛΑΙΝΑΝΙΚΗΙΩΑΝΝΗΣΔΕ01
ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗ ΤΟΜΕΑΚΟΔΟΥΒΙΚΑΕΥΑΓΓΕΛΙΑΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣΔΕ01
ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗ ΤΟΜΕΑΚΟΚΟΛΙΠΕΤΣΑ ΜΑΡΙΑΧΡΗΣΤΟΣΔΕ01
ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣΡΕΜΠΕΛΟΣΔΗΜΗΤΡΙΟΣΙΩΑΝΝΗΣΠΕ23
ΕΔΕΑΥΡΟΤΖΙΩΚΟΥΣΟΦΙΑΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣΠΕ23
ΕΔΕΑΥΚΟΥΡΟΥΕΜΜΑΝΟΥΕΛΑΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣΠΕ23
ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗ ΤΟΜΕΑΚΟΚΑΨΟΥΡΟΥΣΟΦΙΑΓΕΩΡΓΙΟΣΠΕ25
ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗ ΤΟΜΕΑΚΟΜΠΟΛΩΣΗΣΔΗΜΗΤΡΙΟΣΧΡΗΣΤΟΣΠΕ25
ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΥΘΕΟΔΩΡΑΠΑΪΚΟΣΠΕ30
ΕΔΕΑΥΠΡΩΤΟΠΑΠΑΚΑΤΙΑΑΝΔΡΕΑΣΠΕ30
ΕΔΕΑΥΜΠΕΚΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑΒΑΣΙΛΕΙΟΣΠΕ30

Συγχαρητήρια σε όλους τους συναδέλφους! Καλή τοποθέτηση και καλή δύναμη!

Πάντα στην διάθεσή σας,

Παντελής Ρουμελιώτης

τηλ. 6945756353

 

Ναύπλιο, 14/8/2020

Αγαπητοί/ές συνάδελφοι/ισσες ,

την Πέμπτη 13/8/2020 ολοκληρώθηκε η συνεδρίαση του ΠΥΣΔΕ Αργολίδας με θέμα την πρώτη και κύρια φάση τοποθετήσεων – διαθέσεων – αποσπάσεων –  συναδέλφων της ΔΔΕ Αργολίδας.

Λόγω των ιδιαίτερων συνθηκών που επικρατούν φέτος σας ανακοινώνω την πρόταση του Συμβουλίου που βρίσκεται προς υπογραφή.

Ως εκπρόσωπός σας στο ΠΥΣΔΕ Αργολίδας θέλω να σας διαβεβαιώσω για τα εξής :

 • Τηρήθηκε απαρέγκλιτα από το Συμβούλιο το νομοθετικό πλαίσιο
 • Εκτιμήθηκαν και ιεραρχήθηκαν οι ανάγκες των σχολικών μονάδων ώστε να λειτουργήσουν απρόσκοπτα
 • Ελήφθησαν υπόψη, στο μέτρο του δυνατού, οι ιδιαίτερες ανάγκες των συναδέλφων

Αν και υπάρχουν πολλά ανοικτά ζητήματα ακόμα, θα ήθελα κλείνοντας αυτό το σύντομο εισαγωγικό σημείωμα, να επισημάνω το σοβαρό πρόβλημα που προέκυψε για τους συναδέλφους ΠΕ78 – Κοινωνιολόγους και ΠΕ80 – Οικονομολόγους μετά τις τελευταίες αλλαγές που έγιναν στα αναλυτικά προγράμματα σπουδών και την συνεπακόλουθη απώλεια/ μεγάλη μείωση των ωρών διαδασκαλίας τους. Πιστεύω ότι είναι ένα από τα σημαντικότερα προβλήματα και οφείλει η πολιτεία να το αντιμετωπίσει άμεσα.

Πάντα στην διάθεσή σας,

Παντελής Ρουμελιώτης

Τακτικός αιρετός εκπρόσωπος 

στο ΠΥΣΔΕ Αργολίδας

Σύμφωνα λοιπόν με την πρόταση του Συμβουλίου :

Α. Άρση λειτουργικής υπεραριθμίας :

ΚΛΑΔΟΣ ΠΕ01

 1. Πο***** Δημήτριος του 1ου Γυμνασίου Άργους, στο 2ο Γυμνάσιο Άργους.

 2. Στα**** Αθηνούλα του 1ου ΓΕΛ Άργους, στο ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ.Λ Αργολίδας.

ΚΛΑΔΟΣ ΠΕ02

 1. Μποζ**** Παναγιώτα του 3ου ΓΕΛ Άργους, στο 1ο ΓΕΛ Ναυπλίου.

ΚΛΑΔΟΣ ΠΕ03

 1. Σαλαπ**** Θεόδωρος του 1ου ΕΠΑΛ Ναυπλίου, στο εσπερινό ΓΕΛ Ναυπλίου.

ΚΛΑΔΟΣ ΠΕ04.02

 1. Πρα**** Αυγή του 1ου ΓΕΛ Άργους, στο 1ο ΓΕΛ Ναυπλίου.

ΚΛΑΔΟΣ ΠΕ04.04

 1. Σταθό**** Μαρία του 3ου ΓΕΛ Άργους, στο 2ο ΓΕΛ Άργους.

 2. Ταυλ**** Γεωργία του Γυμνασίου Δρεπάνου, στο 1ο Γυμνάσιο Ναυπλίου.

ΚΛΑΔΟΣ ΠΕ05

 1. Γεωργ**** Ευαγγελία του 3ου ΓΕΛ Άργους, στο Γυμνάσιο Νέας Κίου.

ΚΛΑΔΟΣ ΠΕ08

 1. Μά**** Μαγδαληνή του 2ου ΓΕΛ Ναυπλίου, στο 1ο Γυμνάσιο Άργους.

ΚΛΑΔΟΣ ΠΕ78

 1. Τσί**** Σταυρούλα του 2ου ΓΕΛ Άργους, στο 1ο ΓΕΛ Ναυπλίου.

ΚΛΑΔΟΣ ΠΕ86

 1. Παπ**** Δημήτριος του 1ου ΕΠΑΛ Άργους, στο 1ο Γυμνάσιο Άργους.

 2. Ξι**** Αναστάσιος του 1ου ΕΠΑΛ Άργους, στο 4ο Γυμνάσιο Άργους.

 3. Ρουμ**** Παντελεήμων του 1ου ΕΠΑΛ Άργους, στο εσπερινό ΓΕΛ Ναυπλίου.

Β .Τοποθετήσεις συναδέλφων που είναι διάθεση του ΠΥΣΔΕ 

ΚΛΑΔΟΣ ΠΕ01

 1. Καρ**** Ανδρέας στο 2ο ΓΕΛ Ναυπλίου.

 2. Μποζι****υ Δήμητρα στο 4ο Γυμνάσιο Άργους.

 3. Νά**** Ιωάννης στο Γυμνάσιο Κρανιδίου.

 4. Ντε**** Γρηγόριος στο 3ο ΓΕΛ Άργους.

 5. Οικο**** Γεώργιος στο ΓΕΛ Αγ.Τριάδας.

 6. Πετρ**** Νεκταρία στο 2ο Γυμνάσιο Ναυπλίου (Απόσπαση).

ΚΛΑΔΟΣ ΠΕ02

 1. Κλημ**** Ζωή στο ΕΠΑΛ Κρανιδίου.

 2. Τσά**** Μαργαρίτα στο ΓΕΛ Ερμιόνης.

ΚΛΑΔΟΣ ΠΕ03

 1. Λά**** Ευαγγελία στο 2ο Γυμνάσιο Ναυπλίου.

 2. Λαμ**** Χρήστος στο 1ο ΕΠΑΛ Κρανιδίου.

ΚΛΑΔΟΣ ΠΕ05

 1. Καχρ**** Μαρίνα στο Γυμνάσιο Αγ.Τριάδας.

 2. Κοτσ**** Ακριβή στο Γυμνάσιο Κρανιδίου.

 3. Πανά**** Ελένη στο Γυμνάσιο Κρανιδίου (ΚΠΕ).

ΚΛΑΔΟΣ ΠΕ06

 1. Κουγ**** Άρτεμις στο Γυμνάσιο Κουτσοποδίο

 2. Ντασκα**** Ευθυμία στο 1ο ΓΕΛ Ναυπλίου (ΣΔΕ).

ΚΛΑΔΟΣ ΠΕ07

 1. Ακτ**** Νικολέττα στο 2ο Γυμνάσιο Ναυπλίου (Άνευ αποδ).

 2. Κα**** Φωτεινή στο 2ο ΓΕΛ Ναυπλίου (Απόσπαση).

 3. Λέκ**** Ευγενία στο Γυμνάσιο Νέας Κίου.

 4. Μπακ****Αριστέα στο Γυμνάσιο Δρεπάνου.

 5. Παν**** Αικατερίνη στο 3ο Γυμνάσιο Άργους (Απόσπαση).

 6. Τουγιαν**** Σοφία στο 1ο Γυμνάσιο Ναυπλίου.(Απόσπαση).

ΚΛΑΔΟΣ ΠΕ08

 1. Γεωργιοπο**** Βασιλική στο 1ο Γυμνάσιο Άργους (Απόσπαση).

 2. Παπαθ**** Γεωργία στο 3ο Γυμνάσιο Άργους.

ΚΛΑΔΟΣ ΠΕ11

 1. Γαβρ**** Ευάγγελος στο 4ο Γυμνάσιο Άργους.

 2. Γιοβανόπ**** Εμμανουήλ στο 4ο Γυμνάσιο Άργους (Απόσπαση).

 3. Γκουν**** Ιωάννης στο 1ο ΕΠΑΛ Άργους (Απόσπαση).

 4. Γό**** Αγγελική στο 1ο ΕΠΑΛ Άργους (ΔΙΕΚ).

 5. Γρηγο**** Ιωάννα στο ΓΕΛ Ερμιόνης.

 6. Δημητ**** Μαρία στο 2ο Γυμνάσιο Ναυπλίου.

 7. Ζαχαρο**** Δημήτριος στο 2ο Γυμνάσιο Άργους (Απόσπαση).

 8. Καλλ****Δήμητρα στο 2ο ΓΕΛ Ναυπλίου.

 9. Κολ**** Παντελής στο 1ο Γυμνάσιο Άργους (ΑΕΙ).

 10. Κωνστα**** Παρασκευή στο ΓΕΛ Λυγουριού.

 11. Μαν**** Ιωάννης στο 1ο Γυμνάσιο Άργους (Γρ.Βουλευτή).

 12. Μαρλα**** Ευαγγελία στο 4ο Γυμνάσιο Άργους.

 13. Μιχαηλί**** Σωτηρία στο 4ο Γυμνάσιο Άργους (Απόσπαση).

 14. Μουτο**** Χρήστος στο 1ο ΕΠΑΛ Ναυπλίου (Απόσπαση).

 15. Παπανικ**** Νικόλαος στο 2ο ΓΕΛ Ναυπλίου (Απόσπαση).

 16. Παπαπ**** Γεώργιος στο 1ο Γυμνάσιο Ναυπλίου (Απόσπαση).

 17. Σακελλ**** Λεωνίδας στο 1ο Γυμνάσιο Άργους (Απόσπαση).

 18. Σουϊτλ**** Σταύρος στο 1ο Γυμνάσιο Ναυπλίου (Απόσπαση).

ΚΛΑΔΟΣ ΠΕ80

 1. Σάβ**** Δήμητρα στο εσπερινό ΓΕΛ Ναυπλίου

ΚΛΑΔΟΣ ΠΕ86

 1. Βαγγ**** Μανταλένα Καλλ. στο 1ο Γυμνάσιο Ναυπλίου (Απόσπαση).

 2. Γιολ**** Κωνσταντίνος στο 2ο ΓΕΛ Ναυπλίου (Απόσπαση).

 3. Δαλ**** Μερσίνη στο 1ο Γυμνάσιο Ναυπλίου (Απόσπαση).

 4. Κακ**** Ανδρέας στο 1ο ΓΕΛ Άργους.

 5. Καστρ**** Δήμητρα Θεοδ. στο 1ο ΕΠΑΛ Ναυπλίου (ΔΙΕΚ).

 6. Οσμάν**** Οσμάν στο 1ο ΕΠΑΛ Άργους.

 7. Παταρ**** Γεώργιος στο 1ο Γυμνάσιο Ναυπλίου (ΠΛΗ.ΝΕ.Τ.).

 8. Φερ**** Μαρία στο 1ο ΓΕΛ Άργους (Απόσπαση).

 9. Χαρί**** Μαρία στο 2ο Γυμνάσιο Ναυπλίου (Απόσπαση).

ΚΛΑΔΟΣ ΤΕ31.01

 1. Ζιά**** Μαρία στο 1ο ΕΠΑΛ Άργους.

Γ. Αποσπασθέντες από άλλα ΠΥΣΔΕ 

 1. Καχρι**** Παναγιώτα κλΠΕ02, στο 1ο Γυμνάσιο Ναυπλίου (ΔΔΕ Αρκαδίας).

 2. Λαζα**** Γεωργία κλΠΕ02, στο 1ο Γυμνάσιο Ναυπλίου (ΔΔΕ Λακωνίας) .

 3. Μπα**** Δήμητρα κλΠΕ02, στο ΓΕΛ Ερμιόνης (ΔΔΕ Λακωνίας) .

 4. Ντε**** Αγγελική κλΠΕ02, στο 2ο ΓΕΛ Ναυπλίου (ΔΔΕ Βοιωτίας) .

 5. Σοφι**** Μαριάνθη κλΠΕ02, στο Γυμνάσιο Κρανιδίου (ΔΔΕ Πειραιά) .

 6. Τσιώ****Μαυριά Βιργινία κλΠΕ02, στο Γυμνάσιο Λυγουριού (ΔΔΕ Αρκαδίας).

 7. Χρήσ**** Καλλιόπη κλΠΕ02, στο 2ο ΓΕΛ Ναυπλίου (ΔΔΕ Αν. Αττικής).

 8. Αντωνό**** Νικόλαος κλΠΕ03, στο 3ο ΓΕΛ Άργους (ΔΔΕ Αρκαδίας).

 9. Πειρού**** Ελένη κλΠΕ04.01, στο Γυμνάσιο Κουτσοποδίου (ΔΔΕ Αρκαδίας).

 10. Σαλά**** Αγγελική κλΠΕ04.01, στο 2ο ΓΕΛ Άργους (ΔΔΕ Κορινθίας).

 11. Τόδ**** Παντελεήμων κλΠΕ04.01, στο Γυμνάσιο Ερμιόνης (ΔΔΕ Πειραιά).

 12. Παντα**** Μαρία κλΠΕ07, στο Γυμνάσιο Κρανιδίου (ΔΔΕ Ηλείας).

 13. Γρηγορ**** Γρηγόριος κλΠΕ11, στο 1ο Γυμνάσιο Ναυπλίου (ΔΔΕ Δυτ.Αττικής).

 14. Κώ**** Πέτρος κλΠΕ11, στο 2ο ΓΕΛ Άργους (ΔΔΕ Δυτ.Αττικής).

 15. Μαρ**** Βασιλική κλΠΕ81, στο 4ο Γυμνάσιο Άργους (ΔΔΕ Κορινθίας).

 16. Συμεω**** Ζωή κλΠΕ86, στο ΓΕΛ Ερμιόνης (ΔΔΕ Δυτ.Αττικής).

Δ. Αποσπάσεις εντός ΠΥΣΔΕ

 1. Κού**** Παρασκευή κλΠΕ01 του 2ου Γυμνασίου Άργους, στο 1ο Γυμνάσιο Ναυπλίου.

 2. Καμπ**** Κωνσταντίνος κλΠΕ02 του Γυμνασίου Ερμιόνης, στο Μουσικό σχολείο Αργολίδας.

 3. Χατζηανασ**** Τάσος κλΠΕ02 του 1ου ΕΠΑΛ Ναυπλίου, στο 1ο ΓΕΛ Ναυπλίου.

 4. Λουκα****Αικατερίνη κλΠΕ02 του ΓΕΛ Λυγουριού, στο 2ο ΓΕΛ Ναυπλίου.

 5. Νικολοπ****Ελένη κλΠΕ02 του ΓΕΛ Ερμιόνης, στο Γυμνάσιο Ερμιόνης.

 6. Σκ**** Σταυρούλα κλΠΕ02 του 1ου Γυμνασίου Ναυπλίου, στο 1ο Γυμνάσιο Άργους .

 7. Στά**** Μαρίνα κλΠΕ02 του ΓΕΛ Λυγουριού, στο Μουσικό σχολείο Αργολίδας.

 8. Τσεκ**** Βασιλική κλΠΕ02 του Γυμνασίου Κρανιδίου, στο 4ο Γυμνάσιο Άργους για τα τμήματα ένταξης.

 9. Γιαννακ**** Κωνσταντίνα κλΠΕ03 του 1ου ΕΠΑΛ Κρανιδίου, στο Γυμνάσιο Κουτσοποδίου.

 10. Κομν**** Ελένη κλΠΕ08 του 1ου Γυμνασίου Άργους, στο ΕΕΕΕΚ Αργολίδας.

 11. Δημ****Ευαγγελία κλΠΕ78 του ΓΕΛ Κρανιδίου, στο 1ο ΓΕΛ Άργους.

 12. Μαντζο**** Βασίλειος κλΠΕ80 του εσπερινού ΓΕΛ Ναυπλίου, στο Μουσικό σχολείο Αργολίδας.

 13. Μοσχ**** Ελένη κλΠΕ80 του Γυμνασίου Κρανιδίου, στο 4ο Γυμνάσιο Άργους.

 14. Τζιαβ****Γεωργία κλΠΕ86 του Γυμνασίου Λυγουριού, στο Γυμνάσιο Κουτσοποδίου.

 15. Κακο**** Στυλιανή κλΠΕ88.01 του ΕΠΑΛ Κρανιδίου, στο Ε.Ε.Ε.Ε.Κ. Αργολίδας.

Ε. Διαθέσεις για τη συμπλήρωση ωραρίου 

 1. Οικονό**** Γεώργιος κλΠΕ01 του ΓΕΛ Αγ.Τριάδας, στο Μουσικό σχολείο Αργολίδας.

 2. Λαμπί****Χρήστος κλΠΕ03 1ου ΕΠΑΛ Κρανιδίου, στο Γυμνάσιο Κρανιδίου.

 3. Πραχ**** Αυγή του 1ου ΓΕΛ Ναυπλίου, στο 1ο ΓΕΛ Άργους.

 4. Σταθόγ**** Μαρία του 2ου ΓΕΛ Άργους, στο 3ο ΓΕΛ Άργους.

 5. Ταυλα****Γεωργία του 1ου Γυμνασίου Ναυπλίου, στο Γυμνάσιο Δρεπάνου.

 6. Παπαθα**** Γεωργία κλΠΕ08 του 3ου Γυμνασίου Άργους, στο 2ο Γυμνάσιο Άργους.

 7. Λέ**** Ευγενία κλΠΕ07 του Γυμνασίου Νέας Κίου, στο Γυμνάσιο Κουτσοποδίου και στο 2ο ΓΕΛ Άργους.

 8. Μπακ****Αριστέα κλΠΕ07 του Γυμνασίου Δρεπάνου, στο 1ο ΓΕΛ Ναυπλίου.

 9. Σουρο**** Ευδοξία κλΠΕ07 του 2ου Γυμνασίου Άργους, στο 1ο ΓΕΛ Άργους.

 10. Μπ**** Σουζάνε κλΠΕ07 του 3ου Γυμνασίου Άργους, στο Μουσικό σχολείο Αργολίδας.

 11. Μπουγι**** Αγγελική κλΠΕ08 του Γυμνασίου Κρανιδίου, στο Γυμνάσιο Ερμιόνης.

 12. Παπαθ****Γεωργία του 3ου Γυμνασίου Άργους, στο 2ο Γυμνάσιο Άργους.

 13. Δημη**** Ευαγγελία κλΠΕ78 του 1ου ΓΕΛ Άργους, στο Γυμνάσιο Αγ. Τριάδας.

 14. Σπηλιό**** Ευάγγελος κλΠΕ78 του 2ου ΓΕΛ Άργους, στο 4ο Γυμνάσιο Άργους.

 15. Τσακιρ**** Εμμανουήλ κλΠΕ78 του 1ου Γυμνασίου Άργους, στο Μουσικό σχολείο Αργολίδας.

 16. Κοτσ**** Χρυσούλα κλΠΕ79.01 του Γυμνασίου Κρανιδίου, στο Γυμνάσιο Ερμιόνης.

 17. Αντων****Μαρία κλΠΕ80 του ΓΕΛ Κρανιδίου, στο ΓΕΛ Ερμιόνης.

 18. Μοσ**** Ελένη κλΠΕ80 του 4ου Γυμνασίου Άργους, στο 2ο και 3ο Γυμνάσια Άργους.

 19. Συμεω**** Ζωή κλΠΕ86, του ΓΕΛ Ερμιόνης, στο 1ο ΕΠΑΛ Κρανιδίου.

Πάντα στην διάθεσή σας,

Παντελής Ρουμελιώτης

τηλ. 6945756353