Home Archive by category ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ (Page 2)

ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ

Καλούνται όλοι οι συνάδελφοι που είναι εγγεγραμμένοι στον αξιολογικό πίνακα υποψηφίων Διευθυντών, δεν έχουν λάβει τοποθέτηση, διαθέτουν τα απαραίτητα προσόντα και επιθυμούν να τοποθετηθούν στην κενή θέση Διευθυντή/ντριας της νεοϊδρυθείσας σχολικής μονάδας ΕΕΕΕΚ Ερμιονίδας να καταθέσουν σχετική Δήλωση προτίμησης.

Οι δηλώσεις των ενδιαφερόμενων θα πρέπει να υποβληθούν στη ΔΔΕ Αργολίδας και στην ηλεκτρονική Διεύθυνση : [email protected], υπογεγραμμένες μέχρι την Πέμπτη 03-09-2020 ώρα 12.00

Δείτε αναλυτικά την πρόσκληση εδώ

Του Παντελή Ρουμελιώτη                                                                          Ναύπλιο, 26/8/2020

Αιρετού στο ΠΥΣΔΕ Αργολίδας

Αγαπητοί/ές συνάδελφοι/ισσες,

Α Θέμα – Ανασυγκρότηση ΠΥΣΔΕ Αργολίδας (ως προς τα μη αιρετά μέλη)

Ανακοινώθηκε η ανασυγκρότηση των υπηρεσιακών συμβουλίων ως προς τα μη αιρετά μέλη από τον περιφερειακό Δ/ντή Εκπαίδευσης Πελοποννήσου. 

Σύμφωνα με την απόφαση το νέο ΠΥΣΔΕ Αργολίδας αποτελούν οι :

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ:

1. Πολύδωρος Βασίλειος, Διευθυντής της Διεύθυνσης Δ.Ε. Αργολίδας ως Πρόεδρος.

2. Ματσιμάνη Νικολέττα, εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ05, Διευθύντρια του 3ου ΓΕΛ Άργους ως Τακτικό μέλος και Αντιπρόεδρος.

3. Στογιάννου Ελένη, εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ05, Διευθύντρια του Γυμνασίου Κρανιδίου, ως Τακτικό μέλος.

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ (αντίστοιχα):

1. Στάγιας Ιωάννης, εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ88.02, Προϊστάμενος του Τμήματος Ε’ Εκπαιδευτικών Θεμάτων της Διεύθυνσης Δ.Ε. Αργολίδας.

2. Μάρας Παναγιώτης, εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ11, Διευθυντής του ΓΕΛ Κρανιδίου.

3. Μπαράτση Δέσποινα, εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ02, Διευθύντρια του 3ου Γυμνασίου Άργους.

Καλή θητεία στο νέο συμβούλιο!

Β θέμα – Ενημέρωση για την ανακοίνωση κενών για τους αναπληρωτές

Τα κενά για τους συναδέλφους αναπληρωτές που προσελήφθησαν στην Αργολίδα θα ανακοινωθούν το πρωί της Πέμπτης 27/8/2020 στην ιστοσελίδα της ΔΔΕ Αργολίδας και στον παρόντα δικτυακό τόπο

Πάντα στην διάθεσή σας,

Παντελής Ρουμελιώτης

τηλ. 6945756353

 

Του Παντελή Ρουμελιώτη 

Αιρετού στο ΠΥΣΔΕ Αργολίδας

Σε προσλήψεις αναπληρωτών συναδέλφων προχώρησε το υπουργείο Παιδείας σήμερα Τρίτη 25/8/2020. Οι συνάδελφοι οφείλουν να παρουσιαστούν και να αναλάβουν υπηρεσία στα σχολεία στα οποία θα τοποθετηθούν, με απόφαση των Διευθυντών Εκπαίδευσης, από την Τρίτη 1 Σεπτεμβρίου έως και την Τετάρτη 2 Σεπτεμβρίου 2020. Εντός της ως άνω προθεσμίας και οι προσλαμβανόμενοι στα Κέντρα Συμβουλευτικής Υποστήριξης (Κ.Ε.Σ.Υ.) οφείλουν να παρουσιαστούν και να αναλάβουν υπηρεσία απευθείας στο ΚΕΣΥ πρόσληψής τους. Τέλος, όλοι οι προσλαμβανόμενοι θα πρέπει να παρακολουθούν τις ανακοινώσεις των οικείων Διευθύνσεων Εκπαίδευσης προκειμένου να ενημερώνονται για τη διαδικασία υποβολής δήλωσης τοποθέτησης σε σχολικές μονάδες.

Στην ΔΔΕ Αργολίδας προσλαμβάνονται οι συνάδελφοι :

Στην Γενική 

ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥΙΩΑΝΝΑΠΕ02
ΜΠΟΛΙΑΡΗΔΗΜΗΤΡΑΠΕ02
ΚΑΡΑΜΠΗΑΝΑΣΤΑΣΙΑΠΕ02
ΜΑΣΤΟΡΑΚΟΥΠΑΝΑΓΟΥΛΑ ΓΕΩΡΓΙΑΠΕ02
ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥΕΛΙΣΑΒΕΤΠΕ03
ΓΕΩΡΓΗΕΛΕΝΗΠΕ03
ΓΙΑΓΟΣΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣΠΕ03
ΤΣΑΜΑΔΟΣΙΩΑΝΝΗΣΠΕ03
ΚΟΥΤΡΟΥΜΠΗΜΑΡΙΑ ΓΕΩΡΓΙΑΠΕ03
ΚΡΟΥΜΠΟΥΖΟΣΘΕΟΔΩΡΟΣΠΕ04.01
ΜΑΝΔΡΟΣΘΕΟΔΩΡΟΣΠΕ04.01
ΔΑΦΝΗΣΙΩΑΝΝΗΣΠΕ04.02
ΔΡΙΧΟΥΤΗΣΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣΠΕ04.02
ΓΑΤΣΟΠΟΥΛΟΣΦΙΛΙΠΠΟΣΠΕ04.02
ΣΑΚΕΤΟΠΟΥΛΟΥΔΕΣΠΟΙΝΑΠΕ04.04
ΝΕΖΟΣΑΔΡΙΑΝΟΣΠΕ04.04
ΚΑΠΙΡΗΑΛΕΞΑΝΔΡΑΠΕ04.04
ΠΑΠΑΝΑΚΛΗΣΤΥΛΙΑΝΗΠΕ04.05
ΒΡΕΤΤΟΣΧΡΗΣΤΟΣΠΕ06
ΜΙΛΗΓΕΩΡΓΙΑΠΕ07
ΟΙΚΟΝΟΜΟΠΟΥΛΟΥΠΕΤΡΟΥΛΑΠΕ08
ΜΑΡΟΥΛΗΘΕΟΔΩΡΑΠΕ78
ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥΙΑΚΩΒΙΝΑ-ΜΑΡΙΑΠΕ79.01/ΤΕ16
ΜΠΙΣΚΟΣΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣΠΕ82
ΤΣΙΑΝΤΟΥΛΑΣΑΝΤΩΝΙΟΣΠΕ82
ΟΨΙΜΟΥΛΗΣΦΩΤΙΟΣΠΕ83
ΟΙΚΟΝΟΜΟΠΟΥΛΟΥΓΕΩΡΓΙΑ – ΝΕΚΤΑΡΙΑΠΕ86
ΜΠΟΥΡΗΣΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣΠΕ86
ΡΟΥΣΟΥΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΠΕ86
ΒΛΑΧΟΣΧΡΗΣΤΟΣΠΕ86
ΣΚΑΡΜΟΥΤΣΟΥΕΛΕΝΗΠΕ87.08
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥΙΩΑΝΝΑΠΕ87.09
ΓΙΑΝΝΑΚΟΥΛΗΚΑΛΛΙΟΠΗΠΕ88.01
ΒΟΥΤΣΑΔΑΚΗΠΑΝΑΓΙΩΤΑΠΕ88.02

Στην Ειδική Αγωγή ΚΕΣΥ

ΚΑΖΟΛΙΑΘΕΟΔΟΣΙΑΠΕ02

Στην Ειδική Αγωγή – Παράλληλη Στήριξη

ΠΑΛΛΑΕΛΕΥΘΕΡΙΑΠΕ02

Ειδικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό (ΕΕΠ) και Ειδικό Βοηθητικό Προσωπικό (ΕΒΠ) 

ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣΚΑΡΑΤΑΣΟΥΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑΣΠΥΡΙΔΩΝΔΕ01
ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗ ΤΟΜΕΑΚΟΑΓΓΕΛΑΙΝΑΝΙΚΗΙΩΑΝΝΗΣΔΕ01
ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗ ΤΟΜΕΑΚΟΔΟΥΒΙΚΑΕΥΑΓΓΕΛΙΑΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣΔΕ01
ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗ ΤΟΜΕΑΚΟΚΟΛΙΠΕΤΣΑ ΜΑΡΙΑΧΡΗΣΤΟΣΔΕ01
ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣΡΕΜΠΕΛΟΣΔΗΜΗΤΡΙΟΣΙΩΑΝΝΗΣΠΕ23
ΕΔΕΑΥΡΟΤΖΙΩΚΟΥΣΟΦΙΑΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣΠΕ23
ΕΔΕΑΥΚΟΥΡΟΥΕΜΜΑΝΟΥΕΛΑΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣΠΕ23
ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗ ΤΟΜΕΑΚΟΚΑΨΟΥΡΟΥΣΟΦΙΑΓΕΩΡΓΙΟΣΠΕ25
ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗ ΤΟΜΕΑΚΟΜΠΟΛΩΣΗΣΔΗΜΗΤΡΙΟΣΧΡΗΣΤΟΣΠΕ25
ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΥΘΕΟΔΩΡΑΠΑΪΚΟΣΠΕ30
ΕΔΕΑΥΠΡΩΤΟΠΑΠΑΚΑΤΙΑΑΝΔΡΕΑΣΠΕ30
ΕΔΕΑΥΜΠΕΚΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑΒΑΣΙΛΕΙΟΣΠΕ30

Συγχαρητήρια σε όλους τους συναδέλφους! Καλή τοποθέτηση και καλή δύναμη!

Πάντα στην διάθεσή σας,

Παντελής Ρουμελιώτης

τηλ. 6945756353