Home Archive by category ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ

ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ

Του Παντελή Ρουμελιώτη 

Αιρετού στο ΠΥΣΔΕ Αργολίδας

Σε νέες προσλήψεις αναπληρωτών συναδέλφων προχώρησε το υπουργείο Παιδείας την Τρίτη 6/10/2020. 

Πιο συγκεκριμένα για την ΔΔΕ Αργολίδας προσλαμβάνονται 30 συνάδελφοι πλήρους και μειωμένου ωραρίου στην Γενική εκπαίδευση, 7 στο Μουσικό Σχολείο Αργολίδας, 2 στις Σχολικές Μονάδες Ειδικής Αγωγής και στα Τμήματα Ένταξης και 5 ως Ειδικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό (ΕΕΠ) και Ειδικό Βοηθητικό Προσωπικό (ΕΒΠ). Δηλαδή σε όλες τις κατηγορίες προσλαμβάνονται 44 συνάδελφοι.

Γενικής

ΤΑΣΟΜΗΝΟΠΟΥΛΟΥΖΩΗΠΕ01
ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΥΘΕΟΔΩΡΑΠΕ01
ΚΟΣΜΑΕΥΑΝΘΙΑΠΕ02
ΤΣΟΜΠΑΝΗΧΡΥΣΟΥΛΑΠΕ02
ΚΑΠΡΑΝΟΣΣΤΑΥΡΟΣΠΕ02
ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥΦΩΤΕΙΝΗΠΕ02
ΚΑΡΑΝΙΚΟΛΑΠΑΝΑΓΙΩΤΑΠΕ02
ΑΓΓΕΛΗΑΓΓΕΛΙΚΗΠΕ02
ΠΑΝΟΠΟΥΛΟΥΑΝΑΣΤΑΣΙΑΠΕ03
ΚΟΥΡΑΚΟΣΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣΠΕ03
ΤΡΕΥΛΟΠΟΥΛΟΥΝΕΚΤΑΡΙΑΠΕ03
ΧΟΥΤΑΣΔΙΟΝΥΣΙΟΣΠΕ03
ΚΟΛΙΓΚΙΩΝΗΣΕΥΑΓΓΕΛΟΣΠΕ04.01
ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥΒΑΪΟΣ-ΔΗΜΗΤΡΙΟΣΠΕ04.01
ΜΠΕΚΙΑΡΗΧΡΥΣΟΥΛΑΠΕ04.02
ΚΑΛΑΝΤΖΗΣΤΑΥΡΟΥΛΑΠΕ04.04
ΤΟΜΑΖΟΥΕΙΡΗΝΗ-ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΟΥΠΕ05
ΒΟΪΛΑΠΑΡΑΣΚΕΥΗΠΕ05
ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΘΕΟΔΟΣΙΑΠΕ06
ΚΑΠΕΤΑΝΙΟΣΝΙΚΟΛΑΟΣΠΕ79.01/ΤΕ16
ΣΥΡΡΟΣΝΕΚΤΑΡΙΟΣΠΕ80
ΚΕΛΕΠΟΥΡΗΜΑΡΙΑΠΕ82
ΖΗΣΗΣΑΠΟΣΤΟΛΟΣΠΕ83
ΓΚΟΛΦΙΝΟΠΟΥΛΟΣΓΕΩΡΓΙΟΣΠΕ83
ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣΑΝΔΡΕΑΣΠΕ83
ΚΟΤΡΩΝΙΑΑΡΓΥΡΩΠΕ86
ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣΑΘΑΝΑΣΙΟΣΠΕ86
ΓΡΕΚΗΠΑΝΑΓΙΩΤΑΠΕ87.09
ΤΣΙΛΙΚΟΧΡΥΣΟΣΓΕΩΡΓΙΟΣΠΕ88.01
ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥΠΑΝΑΓΙΩΤΑΠΕ88.02

Μουσικό Σχολείο

ΠΑΛΤΟΓΛΟΥΘΕΟΔΩΡΟΣΒιολί
ΛΑΓΟΠΑΤΗΕΙΡΗΝΗΚιθάρα κλασική
ΡΑΠΑΤΖΙΚΟΥΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΠιάνο
ΓΟΥΛΑ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥΑΜΑΛΙΑΠιάνο
ΚΟΥΤΡΟΥΛΗΟΥΡΑΝΙΑΠιάνο
ΠΟΥΛΗΜΕΝΟΣΣΠΥΡΙΔΩΝΣαξόφωνο (Άλτο – Βαρύτονο – Τενόρο)
ΣΥΡΡΑΚΟΣΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣΤρομπέτα

Ειδική Αγωγή

ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΥΔΗΜΗΤΡΑΠΕ02
ΓΑΡΔΙΚΑΠΑΝΑΓΙΩΤΑΠΕ03

Ειδικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό (ΕΕΠ) και Ειδικό Βοηθητικό Προσωπικό (ΕΒΠ) 

ΤΣΟΚΟΛΑ ΜΑΡΙΑΓΕΩΡΓΙΟΣΔΕ01
ΒΟΥΒΟΠΟΥΛΟΥΦΑΝΗΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣΔΕ01
ΜΗΤΣΑΚΟΥΑΝΑΣΤΑΣΙΑΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣΠΕ23
ΚΟΣΜΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣΠΕ29
ΜΠΟΥΤΣΙΑΝΗΓΕΩΡΓΙΑΝΙΚΟΛΑΟΣΠΕ30

Οι διαθέσιμες κενές θέσεις έχουν αναρτηθεί στο site της ΔΔΕ Αργολίδας

Συγχαρητήρια σε όλους τους συναδέλφους! Καλή τοποθέτηση και καλή δύναμη!

Πάντα στην διάθεσή σας,

Παντελής Ρουμελιώτης

τηλ. 6945756353

Του Παντελή Ρουμελιώτη 

Αιρετού στο ΠΥΣΔΕ Αργολίδας

Σε προσλήψεις αναπληρωτών συναδέλφων προχώρησε το υπουργείο Παιδείας σήμερα Τρίτη 25/8/2020. Οι συνάδελφοι οφείλουν να παρουσιαστούν και να αναλάβουν υπηρεσία στα σχολεία στα οποία θα τοποθετηθούν, με απόφαση των Διευθυντών Εκπαίδευσης, από την Τρίτη 1 Σεπτεμβρίου έως και την Τετάρτη 2 Σεπτεμβρίου 2020. Εντός της ως άνω προθεσμίας και οι προσλαμβανόμενοι στα Κέντρα Συμβουλευτικής Υποστήριξης (Κ.Ε.Σ.Υ.) οφείλουν να παρουσιαστούν και να αναλάβουν υπηρεσία απευθείας στο ΚΕΣΥ πρόσληψής τους. Τέλος, όλοι οι προσλαμβανόμενοι θα πρέπει να παρακολουθούν τις ανακοινώσεις των οικείων Διευθύνσεων Εκπαίδευσης προκειμένου να ενημερώνονται για τη διαδικασία υποβολής δήλωσης τοποθέτησης σε σχολικές μονάδες.

Στην ΔΔΕ Αργολίδας προσλαμβάνονται οι συνάδελφοι :

Στην Γενική 

ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥΙΩΑΝΝΑΠΕ02
ΜΠΟΛΙΑΡΗΔΗΜΗΤΡΑΠΕ02
ΚΑΡΑΜΠΗΑΝΑΣΤΑΣΙΑΠΕ02
ΜΑΣΤΟΡΑΚΟΥΠΑΝΑΓΟΥΛΑ ΓΕΩΡΓΙΑΠΕ02
ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥΕΛΙΣΑΒΕΤΠΕ03
ΓΕΩΡΓΗΕΛΕΝΗΠΕ03
ΓΙΑΓΟΣΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣΠΕ03
ΤΣΑΜΑΔΟΣΙΩΑΝΝΗΣΠΕ03
ΚΟΥΤΡΟΥΜΠΗΜΑΡΙΑ ΓΕΩΡΓΙΑΠΕ03
ΚΡΟΥΜΠΟΥΖΟΣΘΕΟΔΩΡΟΣΠΕ04.01
ΜΑΝΔΡΟΣΘΕΟΔΩΡΟΣΠΕ04.01
ΔΑΦΝΗΣΙΩΑΝΝΗΣΠΕ04.02
ΔΡΙΧΟΥΤΗΣΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣΠΕ04.02
ΓΑΤΣΟΠΟΥΛΟΣΦΙΛΙΠΠΟΣΠΕ04.02
ΣΑΚΕΤΟΠΟΥΛΟΥΔΕΣΠΟΙΝΑΠΕ04.04
ΝΕΖΟΣΑΔΡΙΑΝΟΣΠΕ04.04
ΚΑΠΙΡΗΑΛΕΞΑΝΔΡΑΠΕ04.04
ΠΑΠΑΝΑΚΛΗΣΤΥΛΙΑΝΗΠΕ04.05
ΒΡΕΤΤΟΣΧΡΗΣΤΟΣΠΕ06
ΜΙΛΗΓΕΩΡΓΙΑΠΕ07
ΟΙΚΟΝΟΜΟΠΟΥΛΟΥΠΕΤΡΟΥΛΑΠΕ08
ΜΑΡΟΥΛΗΘΕΟΔΩΡΑΠΕ78
ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥΙΑΚΩΒΙΝΑ-ΜΑΡΙΑΠΕ79.01/ΤΕ16
ΜΠΙΣΚΟΣΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣΠΕ82
ΤΣΙΑΝΤΟΥΛΑΣΑΝΤΩΝΙΟΣΠΕ82
ΟΨΙΜΟΥΛΗΣΦΩΤΙΟΣΠΕ83
ΟΙΚΟΝΟΜΟΠΟΥΛΟΥΓΕΩΡΓΙΑ – ΝΕΚΤΑΡΙΑΠΕ86
ΜΠΟΥΡΗΣΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣΠΕ86
ΡΟΥΣΟΥΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΠΕ86
ΒΛΑΧΟΣΧΡΗΣΤΟΣΠΕ86
ΣΚΑΡΜΟΥΤΣΟΥΕΛΕΝΗΠΕ87.08
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥΙΩΑΝΝΑΠΕ87.09
ΓΙΑΝΝΑΚΟΥΛΗΚΑΛΛΙΟΠΗΠΕ88.01
ΒΟΥΤΣΑΔΑΚΗΠΑΝΑΓΙΩΤΑΠΕ88.02

Στην Ειδική Αγωγή ΚΕΣΥ

ΚΑΖΟΛΙΑΘΕΟΔΟΣΙΑΠΕ02

Στην Ειδική Αγωγή – Παράλληλη Στήριξη

ΠΑΛΛΑΕΛΕΥΘΕΡΙΑΠΕ02

Ειδικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό (ΕΕΠ) και Ειδικό Βοηθητικό Προσωπικό (ΕΒΠ) 

ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣΚΑΡΑΤΑΣΟΥΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑΣΠΥΡΙΔΩΝΔΕ01
ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗ ΤΟΜΕΑΚΟΑΓΓΕΛΑΙΝΑΝΙΚΗΙΩΑΝΝΗΣΔΕ01
ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗ ΤΟΜΕΑΚΟΔΟΥΒΙΚΑΕΥΑΓΓΕΛΙΑΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣΔΕ01
ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗ ΤΟΜΕΑΚΟΚΟΛΙΠΕΤΣΑ ΜΑΡΙΑΧΡΗΣΤΟΣΔΕ01
ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣΡΕΜΠΕΛΟΣΔΗΜΗΤΡΙΟΣΙΩΑΝΝΗΣΠΕ23
ΕΔΕΑΥΡΟΤΖΙΩΚΟΥΣΟΦΙΑΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣΠΕ23
ΕΔΕΑΥΚΟΥΡΟΥΕΜΜΑΝΟΥΕΛΑΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣΠΕ23
ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗ ΤΟΜΕΑΚΟΚΑΨΟΥΡΟΥΣΟΦΙΑΓΕΩΡΓΙΟΣΠΕ25
ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗ ΤΟΜΕΑΚΟΜΠΟΛΩΣΗΣΔΗΜΗΤΡΙΟΣΧΡΗΣΤΟΣΠΕ25
ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΥΘΕΟΔΩΡΑΠΑΪΚΟΣΠΕ30
ΕΔΕΑΥΠΡΩΤΟΠΑΠΑΚΑΤΙΑΑΝΔΡΕΑΣΠΕ30
ΕΔΕΑΥΜΠΕΚΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑΒΑΣΙΛΕΙΟΣΠΕ30

Συγχαρητήρια σε όλους τους συναδέλφους! Καλή τοποθέτηση και καλή δύναμη!

Πάντα στην διάθεσή σας,

Παντελής Ρουμελιώτης

τηλ. 6945756353

 

Του Παντελή Ρουμελιώτη

Αιρετού στο ΠΥΣΔΕ Αργολίδας

Με μια ευχάριστη είδηση μας αποχαιρετά το 2019 . Σύμφωνα με σημερινή ανακοίνωση του ΑΣΕΠ στάλθηκαν στο Εθνικό τυπογραφείο προς δημοσίευση οι προκηρύξεις για νέους μόνιμους διορισμούς, στην Γενική Εκπαίδευση αυτή την φορά. 

Η ανακοίνωση του ΑΣΕΠ έρχεται σε άμεση συνέχεια της πρόσφατης δήλωσης του Υπ. Εσωτερικών κ. Θεοδωρικάκου για περίπου 5.250 μόνιμους διορισμούς στην Γενική Εκπαίδευση το 2020 και άλλους τόσους το 2021. Δείτε εδώ την δήλωση

Οι Προκηρύξεις του ΑΣΕΠ 1ΓΕ/2019 και 2ΓΕ/2019, αφορούν στη διαδικασία κατάταξης κατά κλάδο και ειδικότητα, καθώς και ανά μουσική ειδίκευση για τους κλάδους ΠΕ79.01 και ΠΕ79.02 υποψήφιων εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Γενικής Εκπαίδευσης κατηγορίας Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης.

Τα τυπικά προσόντα ένταξης, καθώς και τα απαιτούμενα προσόντα κατηγορίας ΠΕ των ως άνω Προκηρύξεων έχουν καταχωριστεί στα παρακάτω συνοδευτικά αρχεία: 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΣΕΩΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ 1ΓΕ 2019

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΣΕΩΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ 2ΓΕ 2019

Δείτε εδώ την ανακοίνωση του ΑΣΕΠ

Καλές γιορτές σε όλους και όλες,

Πάντα στην διάθεσή σας,

Παντελής Ρουμελιώτης