Πίνακες μορίων μετάθεσης για βελτίωση θέσης ή οριστική τοποθέτηση εντός του ΠΥΣΔΕ Αργολίδας

Ανακοινώθηκαν από την ΔΔΕ Αργολίδας οι πίνακες μορίων μετάθεσης κατά κριτήριο και στο σύνολό τους, των αιτουμένων βελτίωσης θέσης ή οριστικής τοποθέτησης εντός του ΠΥΣΔΕ Αργολίδας.

Ενστάσεις μέχρι Δευτέρα 23-02-2021

Οι ενστάσεις κατατίθενται στη Διεύθυνση Δ.Ε. Αργολίδας (Αμυμώνης 7 Τ.Κ. 21100 Ναύπλιο), ηλεκτρονικά μέσω του e-mail: mastrantoe@sch.gr

Κατεβάστε τον πίνακα μορίων εδώ

Απάντηση