Παράταση για την υποβολή των αιτήσεων μετάθεσης μέχρι τις 23 Νοεμβρίου

Παράταση για την υποβολή των αιτήσεων μετάθεσης έδωσε το Υπουργείο Παιδείας μετά τα προβλήματα που παρουσιάστηκαν κατά την διαδικασία.

Οι νέες προθεσμίες είναι οι εξής :

α) Για την ηλεκτρονική υποβολή των αιτήσεων μέχρι τις 23-11-2020 και ώρα 15:00.

β) Για τον έλεγχο και την παραλαβή των οριστικοποιημένων αιτήσεων μετάθεσης των εκπαιδευτικών στο ηλεκτρονικό σύστημα e-Datacenter ολοκλήρωση μέχρι τις 11-12-2020

Δείτε αναλυτικά το έγγραφο 

Δείτε την εγκύκλιο μεταθέσεων 

Απάντηση