Ηλεκτρονικές ψηφοφορίες : Η ψηφιακή κάλπη “Ζεύς”

Του Παντελή Ρουμελιώτη

Αιρετού στο ΠΥΣΔΕ Αργολίδας

Με αφορμή τις τελευταίες εξελίξεις σχετικά με την πρόθεση του υπουργείου Παιδείας να διεξαχθούν με ηλεκτρονική ψηφοφορία οι εκλογές αιρετών μελών για τα υπηρεσιακά συμβούλια των εκπαιδευτικών, τις αντιδράσεις των εκπαιδευτικών Ομοσπονδιών και συναδέλφων αιρετών και την διάθεση συμβολής από την πλευρά μου στην ανάπτυξη ενός καλόπιστου διαλόγου παρουσιάζεται σε αυτό το άρθρο το σύστημα διεξαγωγής ηλεκτρονικών ψηφοφοριών “Η ψηφιακή κάλπη Ζεύς” το οποίο έχει αναπτυχθεί από το Εθνικό Δίκτυο Υποδομών Τεχνολογίας και Έρευνας – ΕΔΥΤΕ Α.Ε.  Κύρια πηγή πληροφοριών του άρθρου είναι ο σχετικός δικτυακός τόπος που έχει αναπτύξει το ΕΔΥΤΕ. Παρατίθεται ο σύνδεσμος στο τέλος του άρθρου για όσους επιθυμούν περισσότερες πληροφορίες.

Σύμφωνα λοιπόν με το ΕΔΥΤΕ : “Η «Ψηφιακή Κάλπη Ζευς» είναι ένα πληροφοριακό σύστημα για την αδιάβλητη διεξαγωγή απόρρητων ψηφοφοριών με αμιγώς ηλεκτρονικό τρόπο. Τόσο η προετοιμασία της ψηφοφορίας από τη διεξάγουσα αρχή, όσο και η υποβολή της ψήφου από τους ψηφοφόρους, γίνονται απομακρυσμένα μέσω Διαδικτύου.

Η επικοινωνία των αρχών και των ψηφοφόρων με το πληροφοριακό σύστημα ΖΕΥΣ γίνεται μέσω ενός απλού web browser, ενώ προστατεύεται όπως ακριβώς και οι ηλεκτρονικές οικονομικές συναλλαγές. Η ακεραιότητα της ψηφοφορίας είναι μαθηματικά επαληθεύσιμη από τον καθένα μέσω της χρήσης κρυπτογραφίας, και χωρίς καμία προσβολή του απόρρητου. ” 

Το σύστημα «Ζευς» με απλά λόγια

Αν παρομοιάζαμε την ηλεκτρονική ψηφοφορία του συστήματος «Ζευς» με μια ψηφοφορία με υλική κάλπη πώς θα έμοιαζε;

Ο κάθε ψηφοφόρος παίρνει έναν ειδικό ατσάλινο φάκελο. Ο φάκελος έχει ένα λουκέτο που θέλει τρία κλειδιά (Κωδικοί Ψηφοφορίας), αυτά της εφορευτικής επιτροπής. Ο φάκελος έχει επίσης μια πλάκα με έναν μοναδικό κωδικό κολλημένη πάνω του.

Το λουκέτο είναι ανοιχτό, βάζει μέσα το ψηφοδέλτιό του, κλείνει το λουκέτο (κρυπτογράφηση), γράφει το όνομά του πάνω στο φάκελο (σύνδεσμος στο email), και το ρίχνει στην ειδική κάλπη («Ζευς»).

Καθώς ρίχνει το ψηφοδέλτιο, η κάλπη του εκδίδει απόδειξη με τον κωδικό που γράφει πάνω ο φάκελός του, και μπορεί να ελέγξει ότι είναι πράγματι ο ίδιος.

Όταν τελειώσει η ψηφοφορία, η εφορευτική επιτροπή πατάει ένα κουμπί στην ειδική κάλπη και αρχίζουν να ζεσταίνονται και να ανακατεύονται οι φάκελοι. Καθώς ανακατεύονται σε μεγάλη θερμοκρασία, οι πλάκες με τους κωδικούς ξεκολλάνε όλοι από τους φακέλους και κολλάνε μόνιμα στα τοιχώματα της κάλπης όταν κρυώσουν. (Mίξη)

Όταν ανοίξει η κάλπη, όλοι μπορούν να δούν ποιοί ψήφισαν κοιτώντας τις πλάκες με τους κωδικούς πάνω στην κάλπη, αλλά όχι ποιό είναι το ψηφοδέλτιο του καθενός.

Στη συνέχεια η επιτροπή βγάζει τα ανώνυμα ψηφοδέλτια από την κάλπη και με τα τρία κλειδιά της τα ξεκλειδώνει. (Aποκρυπτογράφηση)

Κάθε ψηφοφόρος μπορεί να ελέγξει αν η ψήφος του έχει καταμετρηθεί, ψάχνοντας να δει αν ο κωδικός του φακέλου του στην απόδειξη βρίσκεται ανάμεσα σε αυτούς της κάλπης μετά το ανακάτεμα.

Κανείς δεν μπορεί να πειράξει τους κολλημένους κωδικούς στην κάλπη γιατί αυτό χρειάζεται μεγάλη θερμοκρασία, αλλά η κάλπη μπορεί να ζεσταθεί μόνο μια φορά αλλιώς σπάει.

Αν κάποιος παρεισφρήσει στους ψηφοφόρους και ρίξει ψηφοδέλτιο, επειδή ακριβώς η ανωνυμία στο Ζευς δεν αρχίζει στο κλείσιμο του φακέλου, αλλά στο ανακάτεμα της κάλπης, είναι δυνατόν χωρίς καμία επίπτωση στην ακεραιότητα και την ανωνυμία, να αφαιρεθούν φάκελοι ονομαστικά πριν πατηθεί το κουμπί.

Όλοι γνωρίζουν ποια αφαιρέθηκαν αφού βλέπουν ποια έχουν κολλήσει μέσα μετά το ανακάτεμα.

Πώς διασφαλίζεται το απόρρητο της ψήφου;

Δύο είναι τα στεγανά για την προστασία του απορρήτου, Η κρυπτογράφηση της ψήφου, και η ανώνυμη μίξη των κρυπτογραφημένων ψηφοδελτίων.

Δείτε την ενδιαφέρουσα συνέχεια στον σύνδεσμο https://zeus.grnet.gr/zeus/faqs/voter/

Σχετικοί σύνδεσμοι : 

  1. https://zeus.grnet.gr/zeus/ 
  2. https://grnet.gr/
  3. https://grnet.gr/services/digital-services/zeus/

Απάντηση