Κάλυψη θέσης Διευθύντριας 2ου ΓΕΛ Ναυπλίου

Του Παντελή Ρουμελιώτη

Αιρετού στο ΠΥΣΔΕ Αργολίδας

Η συνάδελφος Σκλήρη Παναγιώτα (ΠΕ11) τοποθετήθηκε με απόφαση του Δ/ντή Δ/θμιας Εκπαίδευσης κ. Βασίλη Πολύδωρου στην κενωθείσα θέση Διευθύντριας του 2ου ΓΕΛ Ναυπλίου για το υπόλοιπο της θητείας (η οποία έχει παραταθεί σύμφωνα με το Ν.4692 (αρθ.52) ΦΕΚ 111 Α ́/ 12-6-2020), έως την επιλογή, τοποθέτηση και ανάληψη υπηρεσίας νέων στελεχών κατόπιν πρότασης του διευρυμένου συμβουλίου επιλογής στελεχών Αργολίδας.

Δείτε εδώ την απόφαση

Της εύχομαι ολόψυχα καλή και δημιουργική θητεία!

Πάντα στην διάθεσή σας,

Παντελής Ρουμελιώτης

Απάντηση