Πρόσκληση Δήλωσης προτίμησης για την πλήρωση κενής θέσης Δ/ντή ΕΕΕΕΚ Ερμιονίδας

Καλούνται όλοι οι συνάδελφοι που είναι εγγεγραμμένοι στον αξιολογικό πίνακα υποψηφίων Διευθυντών, δεν έχουν λάβει τοποθέτηση, διαθέτουν τα απαραίτητα προσόντα και επιθυμούν να τοποθετηθούν στην κενή θέση Διευθυντή/ντριας της νεοϊδρυθείσας σχολικής μονάδας ΕΕΕΕΚ Ερμιονίδας να καταθέσουν σχετική Δήλωση προτίμησης.

Οι δηλώσεις των ενδιαφερόμενων θα πρέπει να υποβληθούν στη ΔΔΕ Αργολίδας και στην ηλεκτρονική Διεύθυνση : mail@dide.arg.sch.gr, υπογεγραμμένες μέχρι την Πέμπτη 03-09-2020 ώρα 12.00

Δείτε αναλυτικά την πρόσκληση εδώ

Απάντηση