Αργολίδα (μόνο) : Προσλήψεις αναπληρωτών Βθμιας

Του Παντελή Ρουμελιώτη 

Αιρετού στο ΠΥΣΔΕ Αργολίδας

Σε προσλήψεις αναπληρωτών συναδέλφων προχώρησε το υπουργείο Παιδείας σήμερα Τρίτη 25/8/2020. Οι συνάδελφοι οφείλουν να παρουσιαστούν και να αναλάβουν υπηρεσία στα σχολεία στα οποία θα τοποθετηθούν, με απόφαση των Διευθυντών Εκπαίδευσης, από την Τρίτη 1 Σεπτεμβρίου έως και την Τετάρτη 2 Σεπτεμβρίου 2020. Εντός της ως άνω προθεσμίας και οι προσλαμβανόμενοι στα Κέντρα Συμβουλευτικής Υποστήριξης (Κ.Ε.Σ.Υ.) οφείλουν να παρουσιαστούν και να αναλάβουν υπηρεσία απευθείας στο ΚΕΣΥ πρόσληψής τους. Τέλος, όλοι οι προσλαμβανόμενοι θα πρέπει να παρακολουθούν τις ανακοινώσεις των οικείων Διευθύνσεων Εκπαίδευσης προκειμένου να ενημερώνονται για τη διαδικασία υποβολής δήλωσης τοποθέτησης σε σχολικές μονάδες.

Στην ΔΔΕ Αργολίδας προσλαμβάνονται οι συνάδελφοι :

Στην Γενική 

ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥΙΩΑΝΝΑΠΕ02
ΜΠΟΛΙΑΡΗΔΗΜΗΤΡΑΠΕ02
ΚΑΡΑΜΠΗΑΝΑΣΤΑΣΙΑΠΕ02
ΜΑΣΤΟΡΑΚΟΥΠΑΝΑΓΟΥΛΑ ΓΕΩΡΓΙΑΠΕ02
ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥΕΛΙΣΑΒΕΤΠΕ03
ΓΕΩΡΓΗΕΛΕΝΗΠΕ03
ΓΙΑΓΟΣΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣΠΕ03
ΤΣΑΜΑΔΟΣΙΩΑΝΝΗΣΠΕ03
ΚΟΥΤΡΟΥΜΠΗΜΑΡΙΑ ΓΕΩΡΓΙΑΠΕ03
ΚΡΟΥΜΠΟΥΖΟΣΘΕΟΔΩΡΟΣΠΕ04.01
ΜΑΝΔΡΟΣΘΕΟΔΩΡΟΣΠΕ04.01
ΔΑΦΝΗΣΙΩΑΝΝΗΣΠΕ04.02
ΔΡΙΧΟΥΤΗΣΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣΠΕ04.02
ΓΑΤΣΟΠΟΥΛΟΣΦΙΛΙΠΠΟΣΠΕ04.02
ΣΑΚΕΤΟΠΟΥΛΟΥΔΕΣΠΟΙΝΑΠΕ04.04
ΝΕΖΟΣΑΔΡΙΑΝΟΣΠΕ04.04
ΚΑΠΙΡΗΑΛΕΞΑΝΔΡΑΠΕ04.04
ΠΑΠΑΝΑΚΛΗΣΤΥΛΙΑΝΗΠΕ04.05
ΒΡΕΤΤΟΣΧΡΗΣΤΟΣΠΕ06
ΜΙΛΗΓΕΩΡΓΙΑΠΕ07
ΟΙΚΟΝΟΜΟΠΟΥΛΟΥΠΕΤΡΟΥΛΑΠΕ08
ΜΑΡΟΥΛΗΘΕΟΔΩΡΑΠΕ78
ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥΙΑΚΩΒΙΝΑ-ΜΑΡΙΑΠΕ79.01/ΤΕ16
ΜΠΙΣΚΟΣΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣΠΕ82
ΤΣΙΑΝΤΟΥΛΑΣΑΝΤΩΝΙΟΣΠΕ82
ΟΨΙΜΟΥΛΗΣΦΩΤΙΟΣΠΕ83
ΟΙΚΟΝΟΜΟΠΟΥΛΟΥΓΕΩΡΓΙΑ – ΝΕΚΤΑΡΙΑΠΕ86
ΜΠΟΥΡΗΣΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣΠΕ86
ΡΟΥΣΟΥΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΠΕ86
ΒΛΑΧΟΣΧΡΗΣΤΟΣΠΕ86
ΣΚΑΡΜΟΥΤΣΟΥΕΛΕΝΗΠΕ87.08
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥΙΩΑΝΝΑΠΕ87.09
ΓΙΑΝΝΑΚΟΥΛΗΚΑΛΛΙΟΠΗΠΕ88.01
ΒΟΥΤΣΑΔΑΚΗΠΑΝΑΓΙΩΤΑΠΕ88.02

Στην Ειδική Αγωγή ΚΕΣΥ

ΚΑΖΟΛΙΑΘΕΟΔΟΣΙΑΠΕ02

Στην Ειδική Αγωγή – Παράλληλη Στήριξη

ΠΑΛΛΑΕΛΕΥΘΕΡΙΑΠΕ02

Ειδικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό (ΕΕΠ) και Ειδικό Βοηθητικό Προσωπικό (ΕΒΠ) 

ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣΚΑΡΑΤΑΣΟΥΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑΣΠΥΡΙΔΩΝΔΕ01
ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗ ΤΟΜΕΑΚΟΑΓΓΕΛΑΙΝΑΝΙΚΗΙΩΑΝΝΗΣΔΕ01
ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗ ΤΟΜΕΑΚΟΔΟΥΒΙΚΑΕΥΑΓΓΕΛΙΑΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣΔΕ01
ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗ ΤΟΜΕΑΚΟΚΟΛΙΠΕΤΣΑ ΜΑΡΙΑΧΡΗΣΤΟΣΔΕ01
ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣΡΕΜΠΕΛΟΣΔΗΜΗΤΡΙΟΣΙΩΑΝΝΗΣΠΕ23
ΕΔΕΑΥΡΟΤΖΙΩΚΟΥΣΟΦΙΑΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣΠΕ23
ΕΔΕΑΥΚΟΥΡΟΥΕΜΜΑΝΟΥΕΛΑΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣΠΕ23
ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗ ΤΟΜΕΑΚΟΚΑΨΟΥΡΟΥΣΟΦΙΑΓΕΩΡΓΙΟΣΠΕ25
ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗ ΤΟΜΕΑΚΟΜΠΟΛΩΣΗΣΔΗΜΗΤΡΙΟΣΧΡΗΣΤΟΣΠΕ25
ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΥΘΕΟΔΩΡΑΠΑΪΚΟΣΠΕ30
ΕΔΕΑΥΠΡΩΤΟΠΑΠΑΚΑΤΙΑΑΝΔΡΕΑΣΠΕ30
ΕΔΕΑΥΜΠΕΚΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑΒΑΣΙΛΕΙΟΣΠΕ30

Συγχαρητήρια σε όλους τους συναδέλφους! Καλή τοποθέτηση και καλή δύναμη!

Πάντα στην διάθεσή σας,

Παντελής Ρουμελιώτης

τηλ. 6945756353

 

Απάντηση