Βθμια Αργολίδας – Μόνιμοι διορισμοί εκπαιδευτικών Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης

Ανακοινώθηκαν σήμερα 5-8-2020 οι διορισμοί 1817 εκπαιδευτικών στην Πρωτοβάθμια και 1628 εκπαιδευτικών στη Δευτεροβάθμια Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση, κατηγορίας ΠΕ και ΤΕ διαφόρων κλάδων. Μετά τη δημοσίευση της απόφασης διορισμών στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης, θα ακολουθήσει ανακοίνωση προς ενημέρωση των διορισθέντων για τις ημερομηνίες κατά τις οποίες οφείλουν να παρουσιαστούν για ορκωμοσία και ανάληψη υπηρεσίας.

Η Υπουργός Νίκη Κεραμέως δήλωσε σχετικά:

«Με ιδιαίτερη ικανοποίηση ολοκληρώνουμε σήμερα τη διαδικασία διορισμού 3.445 εκπαιδευτικών στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση. Πρόκειται για αγωγή και εκπαίδευση απαραίτητες για την ολόπλευρη και αρμονική ανάπτυξη της προσωπικότητας των μαθητών με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, τη βελτίωση και αξιοποίηση των δυνατοτήτων και δεξιοτήτων τους. Ο διορισμός μόνιμων εκπαιδευτικών στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση μπορεί να βοηθήσει ουσιαστικά στη δημιουργία σταθερών μαθησιακών δεσμών και να βελτιώσει έτι περαιτέρω την εξέλιξη των μαθητών. Καλή σταδιοδρομία στους εκπαιδευτικούς μας και καλή νέα σχολική χρονιά σε όλους.»

Στην ΔΔΕ Αργολίδας διορίζονται οι συνάδελφοι/ισσες : 

ΜΠΑΡΔΟΚΑΕΛΒΙΡΑΠΕ02.ΕΑΕ
ΓΚΙΚΑΑΝΝΑΠΕ02.ΕΑΕ
ΤΑΛΟΥΜΗΕΛΕΝΗΠΕ02.ΕΑΕ
ΧΑΛΙΜΟΥΡΔΑΛΑΜΠΡΙΝΗΠΕ02.ΕΑΕ
ΣΠΥΡΑΚΗΕΛΕΝΗΠΕ02.ΕΑΕ
ΒΑΡΩΤΣΟΥΕΛΕΥΘΕΡΙΑΠΕ02.ΕΑΕ
ΠΑΛΙΛΗΠΑΝΑΓΙΩΤΑΠΕ03.ΕΑΕ
ΟΡΦΑΝΟΥΙΩΑΝΝΑΠΕ03.ΕΑΕ
ΡΟΥΣΙΑΝΙΚΟΛΕΤΤΑΠΕ03.ΕΑΕ
ΧΟΡΤΟΚΟΝΙΔΗΣΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣΠΕ03.ΕΑΕ
ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣΠΕ03.ΕΑΕ
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥΝΑΤΑΛΙΑΠΕ04.01.ΕΑΕ
ΚΕΣΚΙΝΗΕΙΡΗΝΗΠΕ04.01.ΕΑΕ
ΚΟΝΤΟΠΟΥΛΟΥΑΘΑΝΑΣΙΑΠΕ06.ΕΑΕ
ΜΑΚΡΗΑΛΕΞΑΝΔΡΑΠΕ08.ΕΑΕ
ΧΑΤΖΗΣΤΕΦΑΝΟΥΟΛΓΑΠΕ11.ΕΑΕ
ΜΑΝΟΥΕΥΑΓΓΕΛΙΑΠΕ78.ΕΑΕ
ΜΠΟΥΛΟΥΚΟΥΦΩΤΕΙΝΗΠΕ79.01.ΕΑΕ
ΘΥΜΑΚΗΣΙΩΑΝΝΗΣΠΕ80.ΕΑΕ
ΚΑΡΑΛΗΣΦΟΙΒΟΣΠΕ86.ΕΑΕ
ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥΕΥΓΕΝΙΑΠΕ86.ΕΑΕ
ΣΟΛΑΝΑΚΗΕΛΕΥΘΕΡΙΑΠΕ86.ΕΑΕ
ΛΟΥΖΗΜΑΡΙΑΠΕ88.01.ΕΑΕ
ΤΟΠΑΛΗΓΕΩΡΓΙΑΠΕ88.01.ΕΑΕ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣΠΕ88.02.ΕΑΕ
ΒΛΑΣΑΚΙΔΟΥΧΡΙΣΤΙΝΑΠΕ88.02.ΕΑΕ

Εύχομαι ολόψυχα καλή δύναμη & καλή τοποθέτηση σε όλους τους νέους συναδέλφους!

Πάντα στην διάθεσή σας,

Παντελής Ρουμελιώτης

Τακτικός Αιρετός ΠΥΣΔΕ Αργολίδας

(κιν. 6945756353)

Απάντηση