Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πλήρωση της κενούμενης θέσης του Προϊσταμένου/ης του Τμ. Ε’ Εκπ/κών Θεμάτων της Δ/νσης Δ.Ε. Αργολίδας

Προκηρύχθηκε από την Περιφερειακή Δ/νση Εκπαίδευσης Πελοποννήσου η πλήρωση με επιλογή της κενούμενης θέσης του/της Προϊσταμένου/ης του Τμήματος Ε’ Εκπαιδευτικών Θεμάτων της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αργολίδας, ο/η οποίος/α θα αναλάβει καθήκοντα με την τοποθέτησή του/της και θα ασκεί τα καθήκοντά του/της εως την επιλογή, τοποθέτηση και ανάληψη υπηρεσίας των νέων στελεχών.

Οι ενδιαφερόμενοι/ες συνάδελφοι/ισσες μπορούν να υποβάλουν την σχετική αίτηση συνοδευόμενη από τα ανάλογα δικαιολογητικά στην ΔΔΕ Αργολίδας από την Δευτέρα 22 Ιουνίου 2020 εως και την Παρασκευή 3 Ιουλίου 2020 και ώρα 15.00.

Δείτε αναλυτικά τα σχετικά αρχεία :

    1. 4169_19062020_ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΗΣ ΠΡΟΙΣΤ. ΤΜΗΜΑΤΟΣ Ε’ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΔΔΕ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ
    2. ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ
    3. ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ

Απάντηση