ΠΥΣΔΕ Αργολίδας : Ανακοίνωση υπεραρίθμων (ονομαστικά)

Του Παντελή Ρουμελιώτη

Αιρετού στο ΠΥΣΔΕ Αργολίδας

Αγαπητοί/ές συνάδελφοι/ισσες,

το ΠΥΣΔΕ Αργολίδας κατά την συνεδριάσή του την Παρασκευή 22-5-2020 χαρακτήρισε ονομαστικά ως υπεράριθμους στις σχολικές μονάδες που ανήκουν, τους παρακάτω συναδέλφους κατά κλάδο και ειδικότητα.

Οι συνάδελφοι αν διαφωνούν με την απόφαση μπορούν να υποβάλουν αίτηση θεραπείας μέχρι και την Τρίτη 26-05-2020 και ώρα 10.00.

Επίσης, εφόσον επιθυμούν να τοποθετηθούν σε κάποιο από τα οργανικά κενά που έχουν προσδιοριστεί καλούνται να υποβάλλουν μέχρι την Τετάρτη 27-05-2020 και ώρα 10.00 δήλωση τοποθέτησης στις σχολικές μονάδες που έχουν προσδιοριστεί αυτά τα οργανικά κενά (αν δεν τοποθετηθούν σε κάποιο από αυτά παραμένουν στην οργανική τους θέση)

Στην περιοχή του ΠΥΣΔΕ Αργολίδας για τις τοποθετήσεις των υπεράριθμων εκπαιδευτικών όμορες ομάδες έχουν καθοριστεί οι παρακάτω:

 • η 1η ομάδα με τη 2η και αντίστροφα
 • η 2η ομάδα με την 3η και αντίστροφα
 • Η τέταρτη ομάδα είναι χωρίς όμορες ομάδες

Οι δηλώσεις που θα υποβληθούν ηλεκτρονικά, θα πρέπει να είναι υπογεγραμμένες (pysde@dide.arg.sch.gr)

Ακολουθεί στην συνέχεια ο πίνακας με τους συναδέλφους που χαρακτηρίστηκαν υπεράριθμοι :

1η ομάδα Σχολείων

Κλάδος ΠΕ01-Θεολόγοι

 1. 1ο Γυμνάσιο Άργους : Π….. Δημήτριος, ως τελευταίος τοποθετηθείς.

 2. 1ο ΓΕΛ Άργους: Σ…… Αθηνούλα, ως τελευταία τοποθετηθείσα.

Κλάδος ΠΕ02-Φιλόλογοι

 1. 1ο Γυμνάσιο Άργους: Τ……. Ευφροσύνη, ως τελευταία τοποθετηθείσα.

 2. 2ο Γυμνάσιο Άργους: Σ…….. Παναγούλα, ως τελευταία τοποθετηθείσα.

 3. 1ο ΓΕΛ Άργους: Γ…….. Κωνσταντίνα, ως τελευταία τοποθετηθείσα.

Κλάδος ΠΕ03-Μαθηματικοί

 1. 2ο ΓΕΛ Άργους: Κ………. Χρήστος, ως τελευταίος τοποθετηθείς.

Κλάδος ΠΕ05-Γαλλικής γλώσσας

 1. 2ο Γυμνάσιο Άργους: Δ………. Αικατερίνη, ως μοναδική στο σχολείο με την ειδικότητα.

 2. Γυμνάσιο Κουτσοποδίου: Μ……. Σοφία, ως μοναδική στο σχολείο με την ειδικότητα.

 3. 1ο ΓΕΛ Άργους : Α……… Βασιλεία, με δήλωσή της.

 4. 3ο ΓΕΛ Άργους: Γ………. Ευαγγελία, με δήλωσή της.

Κλάδος ΠΕ06-Αγγλικής γλώσσας

 1. 4ο Γυμνάσιο Άργους: Λ………. Ελένη, ως τελευταία τοποθετηθείσα.

 2. 2ο ΓΕΛ Άργους: Π………. Μαρία, με δήλωσή της.

Κλάδος ΠΕ07-Γερμανικής γλώσσας

 1. 2ο Γυμνάσιο Άργους : Σ………. Ευδοξία, ως μοναδική στο σχολείο με την ειδικότητα.

 2. 4ο Γυμνάσιο Άργους : Κ………. Δήμητρα, ως μοναδική στο σχολείο με την ειδικότητα.

Κλάδος ΠΕ08-καλλιτεχνικών

 • 4ο Γυμνάσιο Άργους: Μ…….. Ασπασία, ως μοναδική στο σχολείο με την ειδικότητα.

Κλάδος ΠΕ11-Φυσικής Αγωγής

 1. 1ο Γυμνάσιο Άργους: Μ……. Γεώργιος, ως τελευταίος τοποθετηθείς.

 2. 2ο Γυμνάσιο Άργους: Ρ………. Σοφία, ως τελευταία τοποθετηθείσα.

 1. 3ο Γυμνάσιο Άργους: Σ………. Παναγιώτα, με δήλωσή της.

 1. 1ο ΓΕΛ Άργους: Κ………. Ελένη, ως τελευταία τοποθετηθείσα.

Κλάδος ΠΕ78 Κοινωνικών επιστημών

 • 1ο Γυμνάσιο Άργους :Τ………. Εμμανουήλ, με δήλωσή του.

Κλάδος ΠΕ79.01 Μουσικής επιστήμης

 • 3ο Γυμνάσιο Άργους: Σ……… Σοφία, ως μοναδική στο σχολείο με την ειδικότητα.

Κλάδος ΠΕ80 Οικονομίας

 • 1ο Γυμνάσιο Άργους : Ν………. Μαρίκα, ως μοναδική στο σχολείο με την ειδικότητα.

Κλάδος ΠΕ81 Πολιτικοί Μηχανικοί-Αρχιτέκτονες

 • 2ο ΓΕΛ Άργους: Δ………… Ιωάννα, ως μοναδική στο σχολείο με την ειδικότητα.

Κλάδος ΠΕ81, 82, 83, 84, 85, 88, 89 (Τεχνολογία)

 • Γυμνάσιο Κουτσοποδίου Δ……….. Κωνσταντίνος ΠΕ82 με δήλωσή του.

Κλάδος ΠΕ83 Ηλεκτρολόγοι

 • 1ο ΕΠΑΛ Άργους: Γ………… Ιωάννης ως τελευταίος τοποθετηθείς.

Κλάδος ΠΕ86 Πληροφορικής

 1. 1ο Γυμνάσιο Άργους: Α………. Σοφία, ως τελευταία τοποθετηθείσα.

 2. Γυμνάσιο Κουτσοποδίου:Κ……… Ιωάννα, ως μοναδική στο σχολείο με την ειδικότητα.

 3. 3ο ΓΕΛ Άργους: Κ………. Αναστάσιος, με δήλωσή του.

 4. 1ο ΕΠΑΛ Άργους α) Ξ………. Αναστάσιος, με δήλωσή του

β) Π………… Δημήτριος, με δήλωσή του.

γ) Ρ…………. Παντελής, με δήλωσή του.

Κλάδος ΤΕ01.31Χειριστές ιατρικών συσκευών

 • 1ο ΕΠΑΛ Άργους: Ζ………… Μαρία ΤΕ01.31 ως μοναδική στο σχολείο με την ειδικότητα.

2η ομάδα Σχολείων

Κλάδος ΠΕ04-Φυσικοί-Χημικοί-Φυσιογνώστες-Βιολόγοι-Γεωλόγοι

 1. Γυμνάσιο Αγίας Τριάδας:Κ……… Δήμητρα κλάδου ΠΕ04.02, με δήλωσή της.

 2. Γυμνάσιο Δρεπάνου:Τ………. Γεωργία κλάδου ΠΕ04.04, ως τελευταία τοποθετηθείσα.

Ο χαρακτηρισμός των εκπαιδευτικών ΠΕ04 έγινε ενιαία στον κλάδο

Κλάδος ΠΕ05-Γαλλικής γλώσσας

 • Γυμνάσιο Δρεπάνου :Μ……… Αγγελική, με δήλωσή της.

Κλάδος ΠΕ06-Αγγλικής γλώσσας

 1. 1ο Γυμνάσιο Ναυπλίου : Δ……….. Σαράντω, με δήλωσή της.

 2. 2ο ΓΕΛ Ναυπλίου : Γ………….. Κυριακούλα, με δήλωσή της.

Κλάδος ΠΕ11-Φυσικής Αγωγής

 • 1ο Γυμνάσιο Ναυπλίου: Κ……………. Πέτρος, με δήλωσή του.

Κλάδος ΠΕ78 Κοινωνικών Επιστημών

 • 1ο ΕΠΑΛ Ναυπλίου : Λ……….. Δήμητρα, ως μοναδική στο σχολείο με την ειδικότητα.

Κλάδος ΠΕ79.01 Μουσικής

 • Γυμνάσιο Αγίας Τριάδας: Φ……….. Μαριάνα, με δήλωσή της.

Κλάδος ΠΕ80 Οικονομίας

 1. 1ο Γυμνάσιο Ναυπλίου: Κ…………. Δήμητρα, ως μοναδική στο σχολείο με ειδικότητα.

 2. 2ο Γυμνάσιο Ναυπλίου: Κ……….. Αλεξάνδρα, ως μοναδική στο σχολείο με ειδικότητα.

 3. 1ο ΕΠΑΛ Ναυπλίου : Σ………….. Μαρία, ως τελευταία τοποθετηθείσα.

 4. Εσπερινό ΓΕΛ Ναυπλίου: Μ……….. Βασίλειος, με δήλωσή του.

Κλάδος ΠΕ84 Ηλεκτρονικών

 • 1ο ΕΠΑΛ Ναυπλίου: Λ…………. Γεράσιμος, ως τελευταίος τοποθετηθείς.

Κλάδος ΠΕ86 Πληροφορικής

 1. 1ο Γυμνάσιο Ναυπλίου: Γ………… Παναγιώτα, ως τελευταία τοποθετηθείσα.

 2. 2ο ΓΕΛ Ναυπλίου: Λ…….. Προκόπιος, ως τελευταίος τοποθετηθείς.

3η ομάδα Σχολείων

Κλάδος ΠΕ07-Γερμανικής γλώσσας

 • Γυμνάσιο Λυγουριού : Σ………. Νικόλαος, ως μοναδικός στο σχολείο με την ειδικότητα.

Κλάδος ΠΕ79.01 Μουσικής

 • Γυμνάσιο Λυγουριού: Μ……….. Αθανασία, ΠΕ79.01 με δήλωσή της.

Κλάδος ΠΕ80 Οικονομίας

 • Γυμνάσιο Λυγουριού :Κ……….. Αγγελική, ως μοναδική στο σχολείο με ειδικότητα.

4η ομάδα Σχολείων

Κλάδος ΠΕ03

 • ΓΕΛ Ερμιόνης :Σ……….. Στυλιανή, με δήλωσή της.

Κλάδος ΠΕ11-Φυσικής Αγωγής

 1. Γυμνάσιο Κρανιδίου: Π……….. Δέσποινα, ως τελευταία τοποθετηθείσα.

 1. ΓΕΛ Ερμιόνης: Χ……….. Περικλής, ως μοναδικός στο σχολείο με ειδικότητα.

 2. 1ο ΕΠΑΛ: Κρανιδίου: Μ……….. Αθανάσιος, ως μοναδικός στο σχολείο με ειδικότητα.

Κλάδος ΠΕ80 Οικονομίας

 • Γυμνάσιο Κρανιδίου: Μ……….. Ελένη, ως μοναδική στο σχολείο με ειδικότητα.

Κλάδος ΠΕ86 Πληροφορικής

 1. Γυμνάσιο Ερμιόνης: Τ……….. Θεοδότη, ως μοναδική στο σχολείο με την ειδικότητα.

 2. 1ο ΕΠΑΛ Κρανιδίου : Χ……….. Εμμανουήλ , ως μοναδικός στο σχολείο με την ειδικότητα.

Κλάδος ΠΕ88.02 Γεωπονίας, Διατροφής και Περιβάλλοντος

 • Γυμνάσιο Ερμιόνης: Σ……….. Ιωάννης, ως μοναδικός στο σχολείο με την ειδικότητα..

Υποδείγματα των αιτήσεων μπορείτε να βρείτε στον δικτυακό τόπο της ΔΔΕ Αργολίδας όπου έχει ανρτηθεί η απόφαση (στον σύνδεσμο εδώ)

Πάντα στην διάθεσή σας ,

Παντελής Ρουμελιώτης

τηλ 6945756353

Απάντηση