Εγκύκλιοι μετατάξεων εκπαιδευτικών- Από 21 εως 29/5 οι αιτήσεις

Εκδόθηκαν από το Υπουργείο Παιδείας οι εγκύκλιοι μετατάξεων εκπαιδευτικών. Οι αιτήσεις θα υποβληθούν ηλεκτρονικά από 21-5-2020 εως 29-5-2020. 

Κατηγορίες μετατάξεων : 

1.Από την Α/θμια Εκπαίδευση σε άλλους κλάδους:

α. τηςΑ/θμιας Εκπαίδευσης,

β. τηςΒ/θμιας Εκπαίδευσης,

γ. των μελώνΕιδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) .

2.Από την Β/θμια Εκπαίδευσησε άλλους κλάδους:

α. τηςΒ/θμιας Εκπαίδευσης,

β. τηςΑ/θμιας Εκπαίδευσης,

γ. των μελώνΕιδικού Εκπαιδευτικού (ΕΕΠ)καιΕιδικού Βοηθητικού (ΕΒΠ) Προσωπικού.

3. Από την Δευτεροβάθμια Εκκλησιαστική Εκπαίδευση σε κλάδους:

α. τηςΒ/θμιας Εκπαίδευσης,

β. τηςΑ/θμιας Εκπαίδευσης.

4.Από θέσεις μελών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) και Ειδικού ΒοηθητικούΠροσωπικού (ΕΒΠ) σε άλλους κλάδους:

α. μελών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ)

β.τηςΑ/θμιας Εκπαίδευσης,

γ. τηςΒ/θμιας Εκπαίδευσης

Πατήστε εδώ να δείτε αναλυτικά το έγγραφο

ΘΕΜΑ:Οδηγίες για μετατάξεις του άρθρου 64 τουΝ. 4589/2019 (ΦΕΚ 13 Α ́)

Η αίτηση

Απάντηση