Ψηφιακή Ακαδημία Πολιτών – 156 μαθήματα (Δωρεάν) – 29 Θεματικές Ενότητες

156 Μαθήματα — 29 Θεματικές Ενότητες

Η Ψηφιακή Ακαδημία Πολιτών είναι πλέον διαθέσιμη, μέσω του gov.gr, σε όλους τους πολίτες που θέλουν να βελτιώσουν τις ψηφιακές τους δεξιότητες. Πρόκειται για πρωτοβουλία του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης που υλοποιήθηκε υπό την καθοδήγηση του υφυπουργού Γρηγόρη Ζαριφόπουλου και συγκεντρώνει σε μία διαδικτυακή πλατφόρμα (nationaldigitalacademy.gov.gr) δωρεάν εκπαιδευτικό υλικό, ελεύθερα διαθέσιμο στους πολίτες.

Στην πρώτη της έκδοση η Ψηφιακή Ακαδημία Πολιτών διαθέτει πάνω από 150 μαθήματα βασικού και προχωρημένου επιπέδου που αντιστοιχούν σε πάνω από 1.500 ώρες εκπαίδευσης.

Τα μαθήματα απευθύνονται τόσο σε αυτούς που χρειάζονται βασικές ψηφιακές δεξιότητες στην καθημερινότητά τους όσο και σε αυτούς που θέλουν να εμπλουτίσουν περαιτέρω τις γνώσεις τους στις νέες τεχνολογίες. Ο κάθε πολίτης μπορεί να επιλέξει το μάθημα που ταιριάζει στα ενδιαφέροντά του και στο επίπεδο γνώσης του, να το παρακολουθήσει και να το ολοκληρώσει όποτε ο ίδιος επιθυμεί.

Κατηγορίες Μαθημάτων

  • Επικοινωνία και συνεργασία
  • Διαδίκτυο
  • Εργαλεία καθημερινής χρήσης
  • Ψηφιακή επιχειρηματικότητα
  • Επιστήμη Υπολογιστών
  • Τεχνολογίες αιχμής

Δείτε περισσότερα σε αυτόν εδώ τον σύνδεσμο

Απάντηση