Προσλήψεις εκπαιδευτικών Β/θμιας Εκπαίδευσης στην Αργολίδα, ως προσωρινών αναπληρωτών

Σε νέες προσλήψεις εκπαιδευτικών ως προσωρινών αναπληρωτών προέβη σήμερα 27/1/2020 το Υπουργείο Παιδείας.

Στην Βθμια Εκπαίδευση Αργολίδας προσλαμβάνονται συνολικά 11 εκπαιδευτικοί ως εξής  : 

Γενική Εκπαίδευση 

  1. Μπουλμέτης Ιωάννης ΠΕ04.01 Μ.Ω.
  2. Τσιρώνης Νικόλαος ΠΕ83 Π.Ω.
  3. Δημόπουλος Αθανάσιος ΠΕ86 Π.Ω.

ΜΝΑΕ

  1. Δεβελέγκα Παναγιώτα , ΠΕ02
  2. Σιαρένου Παναγιώτα, ΠΕ02
  3. Πίτσα Καλλιόπη, ΠΕ03
  4. Μπατόλα Χριστίνα, ΠΕ03

Ειδική Αγωγή

  1. Καραβία Αικατερίνη, ΠΕ02
  2. Βεντούρη Ειρήνη, ΠΕ03
  3.  Αλωνιστιώτης Δημήτρης, ΠΕ04.01
  4. Θεοχάρη Μαρία, ΠΕ86

Καλή τοποθέτηση σε όλους τους συναδέλφους

Παντελής Ρουμελιώτης

Απάντηση