Χωροταξική Κατανομή για εγγραφή μαθητών σε Γυμνάσια, Γενικά Λύκεια (ΓΕ.Λ.) και ΕΠΑΛ της ΔΔΕ Αργολίδας, από το σχολικό έτος 2020-2021

Ανακοινώθηκε από την ΔΔΕ Αργολίδας η Χωροταξική Κατανομή για εγγραφή μαθητών σε Γυμνάσια, Γενικά Λύκεια(ΓΕ.Λ.) και ΕΠΑΛ της ΔΔΕ Αργολίδας , από το σχολικό έτος 2020-2021.

Δείτε αναλυτικά στο έγγραφο εδώ

Απάντηση