Αργολίδα : πίνακες μορίων για μετάθεση από περιοχή σε περιοχή – ενστάσεις μέχρι την Τετάρτη 18-12-2019

Του Παντελή Ρουμελιώτη,

Αιρετού στο ΠΥΣΔΕ Αργολίδας

Ανακοινώθηκαν από την ΔΔΕ Αργολίδας οι πίνακες μορίων μετάθεσης κατά κριτήριο και στο σύνολό τους, των οργανικά ανηκόντων συναδέλφων που υπέβαλλαν αίτηση για μετάθεση  από περιοχή σε περιοχή

Επίσης δόθηκε προθεσμία από Παρασκευή 13-12-2019 έως και Τετάρτη  18-12-2019 για υποβολή τυχόν ενστάσεων κατά της μοριοδότησης. Οι ενστάσεις κατατίθενται στη Διεύθυνση Δ.Ε. Αργολίδας (Αμυμώνης 7 Τ.Κ. 21100 Ναύπλιο), είτε αυτοπροσώπως, είτε με FAX στο 27520-99213, είτε ηλεκτρονικά μέσω του e-mail: mastrantoe@sch.gr

Δείτε εδώ τον πίνακα μορίων για μετάθεση από ΠΕΡΙΟΧΗ σε ΠΕΡΙΟΧΗ

Απάντηση