ΠΥΣΔΕ Αργολίδας : Άρση υπεραριθμιών – Βελτιώσεις – Οριστικές τοποθετήσεις – Προθεσμίες υποβολής αιτήσεων

Του Παντελή Ρουμελιώτη                                                                     Ναύπλιο, 14-8-2019

Αιρετού στο ΠΥΣΔΕ Αργολίδας

Αγαπητοί/ές συνάδελφοι/ισσες χρόνια πολλά σε όλους και όλες, 

σας ενημερώνω ότι το ΠΥΣΔΕ Αργολίδας με την αριθμ.17/14-08-2019 πράξη του και μετά την απόφαση τοποθέτησης των υπεράριθμων εκπαιδευτικών από τον Περιφερειακό Δ/ντή ανακοίνωσε τους εξής αναμορφωμένους πίνακες οργανικών κενών :

Π Ρ Ω ΤΗ ΟΜΑΔΑ ΣΧΟΛΕΙΩΝ

ΚΛΑΔΟΣ ΠΕ03      2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΡΓΟΥΣ : Μία (1) θέση

ΚΛΑΔΟΣ ΠΕ04     1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΡΓΟΥΣ : Μία (1) θέση

                              1ο ΓΕΛ ΑΡΓΟΥΣ : Μία (1) θέση

ΚΛΑΔΟΣ ΠΕ82      1ο ΕΠΑΛ ΑΡΓΟΥΣ : Δύο (2) θέσεις

ΚΛΑΔΟΣ ΠΕ87.02 1ο ΕΠΑΛ ΑΡΓΟΥΣ : Μία (1) θέση

ΚΛΑΔΟΣ ΠΕ87.08 1ο ΕΠΑΛ ΑΡΓΟΥΣ : Μία (1) θέση

ΚΛΑΔΟΣ ΠΕ87.09 1ο ΕΠΑΛ ΑΡΓΟΥΣ : Μία (1) θέση

ΔΕΥΤΕΡΗ ΟΜΑΔΑ ΣΧΟΛΕΙΩΝ 

ΚΛΑΔΟΣ ΠΕ02  ΓΕΛ ΑΓ.ΤΡΙΑΔΑΣ : Μία (1) θέση (13 ωρ)

ΚΛΑΔΟΣ ΠΕ11 2ο Γ/ΣΙΟ ΝΑΥΠΛΙΟΥ : Μία (1) θέση

Τ Ρ Ι ΤΗ ΟΜΑΔΑ ΣΧΟΛΕΙΩΝ

ΚΛΑΔΟΣ ΠΕ04  ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΥΓΟΥΡΙΟΥ : Μία (1) θέση

ΤΕΤΑΡΤΗ ΟΜΑΔΑ ΣΧΟΛΕΙΩΝ

ΚΛΑΔΟΣ ΠΕ02  Γ/ΣΙΟ Κρανιδίου : Μία (1) θέση (12 ωρ)

ΚΛΑΔΟΣ ΠΕ04  Γ/ΣΙΟ Κρανιδίου : Δύο (2) θέσεις

                           Γυμνάσιο Ερμιόνης : Μία (1) θέση

                          ΓΕΛ Κρανιδίου : Δύο (2) θέσεις

                           ΓΕΛ Ερμιόνης : Μία (1) θέση

ΚΛΑΔΟΣ ΠΕ78   ΓΕΛ Κρανιδίου : Μία (1) θέση

ΚΛΑΔΟΣ ΠΕ83   ΕΠΑΛ Κρανιδίου : Δύο (2) θέσεις

ΚΛΑΔΟΣ ΠΕ88.02  Φυτ.παραγωγής ΕΠΑΛ Κρανιδίου : Μία (1) θέση

ΚΑΛΟΥΝΤΑΙ λοιπόν οι συνάδελφοι οι οποίοι :

  1. Βρίσκονται στη Διάθεση του ΠΥΣΔΕ.

  2. Έχουν διοριστεί το σχολικό έτος 2018-2019 (έχουν προσωρινή τοποθέτηση).

  3. Μετατέθηκαν στο νομό Αργολίδας με τις πρόσφατες μεταθέσεις αριθμ.πρωτ. 49181/Ε2/29-03-2019 και 87549/Ε2/31-5-19 Υ.Α.

  4. Έχουν καταθέσει αίτηση για βελτίωση θέσης ενεστώτος έτους.

  5. Επιστρέφουν από το εξωτερικό το τρέχον σχολικό έτος.

  6. Κρίθηκαν ως υπεράριθμοι και με δήλωσή τους ζήτησαν να μη τοποθετηθούν κατά προτεραιότητα, αλλά να υπαχθούν στις διατάξεις του άρθ.15 του ΠΔ50/1996

να υποβάλλουν μέχρι την Παρασκευή 23 Αυγούστου 2019 και ώρα 10.00, δήλωση στην οποία να αναγράφουν τις συγκεκριμένες σχολικές μονάδες (έως 20), όπου επιθυμούν να τοποθετηθούν ή να μετατεθούν.

Καλό θα είναι στη δήλωση τοποθέτησης να δηλώσετε επιπλέον θέσεις από αυτές που έχουν προσδιοριστεί ως κενές, για το λόγο ότι από τη διαδικασία των βελτιώσεων μπορεί να προκύψουν νέα οργανικά κενά από τους μετακινούμενους εκπαιδευτικούς.

Πάντα στην διάθεσή σας,

Παντελής Ρουμελιώτης

Απάντηση