ΠΥΣΔΕ Αργολίδας : Ανακοίνωση υπεράριθμων – Ονομαστικά

Του Παντελή Ρουμελιώτη

Αιρετού στο ΠΥΣΔΕ Αργολίδας

Αγαπητοί/ες συνάδελφοι/ισσες,

Κατά την συνεδριάσή του την Δευτέρα 29/7/2019 το συμβούλιο χαρακτήρισε ονομαστικά ως υπεράριθμους τους συναδέλφους ως εξής :

1η ομάδα Σχολείων

Κλάδος ΠΕ01-Θεολόγοι

 1. 1ο Γυμνάσιο Άργους : Πο….. Δημήτριος, ως τελευταίος τοποθετηθείς.

 2. 1ο ΓΕΛ Άργους: Στ….. Αθηνούλα, ως τελευταία τοποθετηθείσα.

Κλάδος ΠΕ02-Φιλόλογοι

 1. 1ο Γυμνάσιο Άργους: Τζ……. Ευφροσύνη, ως τελευταία τοποθετηθείσα.

 2. 2ο Γυμνάσιο Άργους: Σταυρ…… Παναγούλα, ως τελευταία τοποθετηθείσα.

 3. 1ο ΓΕΛ Άργους: Καν…… Αλεξάνδρα, ως έχουσα τις περισσότερες μονάδες από τους επιθυμούντες.

 4. 3ο ΓΕΛ Άργους: Σιδ……. Χριστίνα, ως τελευταία τοποθετηθείσα.

 5. 1ο ΕΠΑΛ Άργους: Μπο……… Βασιλική, ως τελευταία τοποθετηθείσα.

Κλάδος ΠΕ03-Μαθηματικοί

 1. 1ο ΓΕΛ Άργους: Σωτ……… Κωνσταντίνος, με δήλωσή του.

 1. 2ο ΓΕΛ Άργους: Καν……. Χρήστος, ως τελευταίος τοποθετηθείς.

Κλάδος ΠΕ05-Γαλλικής γλώσσας

 1. 1ο Γυμνάσιο Άργους: Μαρ…….. Αικατερίνη, ως μοναδική στο σχολείο με την ειδικότητα.

 2. 2ο Γυμνάσιο Άργους: Δημ…… Αικατερίνη, ως μοναδική στο σχολείο με την ειδικότητα.

 3. Γυμνάσιο Κουτσοποδίου: Μπλ…… Σοφία, ως μοναδική στο σχολείο με την ειδικότητα.

 4. 1ο ΓΕΛ Άργους : Αναγν…….. Βασιλεία, ως μοναδική στο σχολείο με την ειδικότητα.

 5. 2ο ΓΕΛ Άργους: Λάμ…… Δήμητρα, ως μοναδική στο σχολείο με την ειδικότητα.

 1. 3ο ΓΕΛ Άργους: Γεωργ………. Ευαγγελία, με δήλωσή της.

Κλάδος ΠΕ06-Αγγλικής γλώσσας

 1. 1ο Γυμνάσιο Άργους: Γαρ……. Σταυρούλα, ως τελευταία τοποθετηθείσα.

 2. 4ο Γυμνάσιο Άργους: Λιν…. Ελένη, ως τελευταία τοποθετηθείσα.

 3. 2ο ΓΕΛ Άργους: Πιπ…… Μαρία, με δήλωσή της.

Κλάδος ΠΕ07-Γερμανικής γλώσσας

 1. 2ο Γυμνάσιο Άργους : Σουρ…….. Ευδοξία, ως μοναδική στο σχολείο με την ειδικότητα.

 2. 4ο Γυμνάσιο Άργους : Κορ……. Δήμητρα, ως μοναδική στο σχολείο με την ειδικότητα.

Κλάδος ΠΕ08-καλλιτεχνικών

 • 4ο Γυμνάσιο Άργους: Μα……. Ασπασία, ως μοναδική στο σχολείο με την ειδικότητα.

Κλάδος ΠΕ11-Φυσικής Αγωγής

 1. 1ο Γυμνάσιο Άργους: Μπού……. Γεώργιος, ως τελευταίος τοποθετηθείς.

 2. 2ο Γυμνάσιο Άργους: Ρού……. Σοφία, ως τελευταία τοποθετηθείσα.

 3. 3ο Γυμνάσιο Άργους: Σκλ……. Παναγιώτα, ως τελευταία τοποθετηθείσα.

 4. 1ο ΓΕΛ Άργους: Κο……. Ελένη, ως τελευταία τοποθετηθείσα.

Κλάδος ΠΕ78 Κοινωνικών επιστημών

 • 1ο Γυμνάσιο Άργους :Τσακ……. Εμμανουήλ, ως μοναδικός στο σχολείο με την ειδικότητα.

Κλάδος ΠΕ79.01 Μουσικής επιστήμης

 1. 3ο Γυμνάσιο Άργους: Στα……. Σοφία, ως μοναδική στο σχολείο με την ειδικότητα.

Κλάδος ΠΕ80 Οικονομίας

 • 1ο Γυμνάσιο Άργους : Νά……. Μαρίκα, ως μοναδική στο σχολείο με την ειδικότητα.

Κλάδος ΠΕ81 Πολιτικοί Μηχανικοί-Αρχιτέκτονες

 1. 2ο ΓΕΛ Άργους: Δια……. Ιωάννα, ΠΕ12.01 ως μοναδική στο σχολείο με την ειδικότητα.

 2. 3ο ΓΕΛ Άργους: Δο……. Ευαγγελία, ΠΕ12.02 ως μοναδική στο σχολείο με την ειδικότητα.

Κλάδος ΠΕ82 Μηχανολόγων

 • Γυμνάσιο Κουτσοποδίου Δηλ……. Κωνσταντίνος ΠΕ17.02, με δήλωσή του.

Κλάδος ΠΕ83 Ηλεκτρολόγοι

 • 1ο ΕΠΑΛ Άργους: Γλε……. Ιωάννης ΠΕ12.05, ως τελευταίος τοποθετηθείς.

Κλάδος ΠΕ84 Ηλεκτρονικών

 • 1ο ΕΠΑΛ Άργους: Δέ……. Κωνσταντίνος, ως τελευταίος τοποθετηθείς.

Κλάδος ΠΕ86 Πληροφορικής

 1. 1ο Γυμνάσιο Άργους: Αγγ……. Σοφία, ως τελευταία τοποθετηθείσα.

 2. 2ο ΓΕΛ Άργους: Αγγ……. Απόστολος, ως τελευταίος τοποθετηθείς.

 3. 3ο ΓΕΛ Άργους: Καχ……. Αναστάσιος, με δήλωσή του.

 4. 1ο ΕΠΑΛ Άργους : 

α) Ξι……. Αναστάσιος, με δήλωσή του

β) Παπ……. Δημήτριος, με δήλωσή του.

γ) Ρου……. Παντελής, με δήλωσή του.

δ) Ρου……. Ασπασία, με δήλωσή της.

2η ομάδα Σχολείων

Κλάδος ΠΕ02-Φιλόλογοι

 • Γυμνάσιο Αγίας Τριάδας: Σπ……. Αθανάσιος, ως έχων τις λιγότερες μονάδες μετάθεσης από τους ταυτόχρονα τοποθετηθέντες του ιδίου κλάδου στο σχολείο.

Κλάδος ΠΕ04-Φυσικοί-Χημικοί-Φυσιογνώστες-Βιολόγοι-Γεωλόγοι

 1. 2ο Γυμνάσιο Ναυπλίου :Πα……. Χρυσούλα κλάδου ΠΕ04.04, με δήλωσή της.

 2. Γυμνάσιο Αγίας Τριάδας:Καρ……. Δήμητρα κλάδου ΠΕ04.02, με δήλωσή της.

 3. Γυμνάσιο Δρεπάνου:Ταυ……. Γεωργία κλάδου ΠΕ04.04, ως τελευταία τοποθετηθείσα.

Ο χαρακτηρισμός των εκπαιδευτικών ΠΕ04 έγινε ενιαία στον κλάδο

Κλάδος ΠΕ05-Γαλλικής γλώσσας

 • Γυμνάσιο Δρεπάνου :Μπα……. Αγγελική, ως μοναδική στο σχολείο με την ειδικότητα.

Κλάδος ΠΕ06-Αγγλικής γλώσσας

 1. 1ο Γυμνάσιο Ναυπλίου : Δημ……. Σαράντω, με δήλωσή της.

 2. 2ο ΓΕΛ Ναυπλίου : Γυ……. Κυριακούλα, ως τελευταία τοποθετηθείσα.

Κλάδος ΠΕ11-Φυσικής Αγωγής

 1. 1ο Γυμνάσιο Ναυπλίου: Κού……. Πέτρος, με δήλωσή του.

 2. ΓΕΛ Αγίας Τριάδας: Με……. Σπυρίδων, ως μοναδικός στο σχολείο με την ειδικότητα.

Κλάδος ΠΕ78 Κοινωνικών Επιστημών

 • 1ο ΕΠΑΛ Ναυπλίου : Λεκ……. Δήμητρα, ως μοναδική στο σχολείο με την ειδικότητα.

Κλάδος ΠΕ79 Μουσικής

 • Γυμνάσιο Αγίας Τριάδας: Φιλι……. Μαριάνα, με δήλωσή της.

Κλάδος ΠΕ80 Οικονομίας

 1. 1ο Γυμνάσιο Ναυπλίου: Κα……. Δήμητρα, ως μοναδική στο σχολείο με ειδικότητα.

 2. 2ο Γυμνάσιο Ναυπλίου: Καμ……. Αλεξάνδρα, ως μοναδική στο σχολείο με ειδικότητα.

 3. 1ο ΕΠΑΛ Ναυπλίου : Στερ……. Μαρία, ως τελευταία τοποθετηθείσα.

Κλάδος ΠΕ84 Ηλεκτρονικών

 • 1ο ΕΠΑΛ Ναυπλίου: α)Δαν……. Κωνσταντινιά, με δήλωσή της.

β)Λιγ……. Γεράσιμος, ως τελευταίος τοποθετηθείς.

Κλάδος ΠΕ86 Πληροφορικής

 • 1ο Γυμνάσιο Ναυπλίου: Γιαν……. Παναγιώτα, ως τελευταία τοποθετηθείσα.

3η ομάδα Σχολείων

Κλάδος ΠΕ01

ΓΕΛ Λυγουριού : Μαλ……. Ελένη, ως μοναδική στο σχολείο με την ειδικότητα.

Κλάδος ΠΕ03

ΓΕΛ Λυγουριού : Κουτ……. Κωνσταντίνος, ως τελευταίος τοποθετηθείς.

Κλάδος ΠΕ07-Γερμανικής γλώσσας

 • Γυμνάσιο Λυγουριού : Στε……. Νικόλαος, ως μοναδικός στο σχολείο με την ειδικότητα.

Κλάδος ΠΕ79.01 Μουσικής

 • Γυμνάσιο Λυγουριού: Μηλ……. Αθανασία, ΠΕ79.01 ως μοναδική στο σχολείο με την ειδικότητα.

Κλάδος ΠΕ80 Οικονομίας

 • Γυμνάσιο Λυγουριού :Κατ……. Αγγελική, ως μοναδική στο σχολείο με ειδικότητα.

4η ομάδα Σχολείων

Κλάδος ΠΕ07-Γερμανικής γλώσσας

 • Γυμνάσιο Κρανιδίου :Τουγ……. Σοφία, ως μοναδική στο σχολείο με ειδικότητα.

Κλάδος ΠΕ11-Φυσικής Αγωγής

 1. Γυμνάσιο Κρανιδίου: Παπ……. Δέσποινα, ως τελευταία τοποθετηθείσα.

 1. 1ο ΕΠΑΛ: Κρανιδίου: Μαλ……. Αθανάσιος, ως μοναδικός στο σχολείο με ειδικότητα.

Κλάδος ΠΕ80 Οικονομίας

 • Γυμνάσιο Κρανιδίου: Μοσ……. Ελένη, ως μοναδική στο σχολείο με ειδικότητα.

Κλάδος ΠΕ86 Πληροφορικής

 1. Γυμνάσιο Κρανιδίου: Λύ……. Χρηστίνα, ως μοναδική στο σχολείο με την ειδικότητα.

 1. ΓΕΛ Κρανιδίου :Μι……. Καμέλια, ως τελευταία τοποθετηθείσα.

 1. 1ο ΕΠΑΛ Κρανιδίου : Χα……. Εμμανουήλ , ως μοναδικός στο σχολείο με την ειδικότητα.

Κλάδος ΠΕ88.02 Γεωπονίας, Διατροφής και Περιβάλλοντος

 • Γυμνάσιο Ερμιόνης: Στ……. Ιωάννης,ΠΕ88.02 ως μοναδικός στο σχολείο με την ειδικότητα.

Η προθεσμία για την υποβολή ενστάσεων ορίστηκε ως την Πέμπτη 1/8/2019 και ώρα 13:00.

Η προθεσμία για την υποβολή δηλώσεεων τοποθέτησης ορίστηκε μέχρι την Παρασκευή 2/8/2019και ώρα 12:00.

Δηλώσεις τοποθέτησης καλούνται να κάνουν οι συνάδελφοι των ειδικοτήτων στις οποίες έχουν προσδιοριστεί οργανικά κενά και επιθυμούν να τοποθετηθούν σε αυτά. 

Στην διαθεσή σας,

Παντελής Ρουμελιώτης

Απάντηση