Υπουργείο: Ενημέρωση για τη διαδικασία τοποθετήσεων

Σε εγκύκλιο που εξέδωσε το υπουργείο Παιδείας αναφέρει τα εξής σχετικά με τη διαδικασία τοποθετήσεων (κρίση και τοποθέτηση υπεραρίθμων, οριστικών τοποθετήσεων) και μεταθέσεων από σχολείο σε σχολείο της ίδιας περιοχής μετάθεσης (βελτιώσεις) :

A. Μετά την ολοκλήρωση της διενέργειας των μεταθέσεων από περιοχή σε περιοχή των εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σχολικού έτους 2018- 2019, στη Διεύθυνση Διοίκησης Εκπαιδευτικού Προσωπικού Π.Ε. & Δ.Ε. υποβάλλονται ερωτήματα σχετικά με τη διαδικασία τοποθετήσεων (κρίση και τοποθέτηση υπεραρίθμων, οριστικών τοποθετήσεων) και μεταθέσεων από σχολείο σε σχολείο της ίδιας περιοχής μετάθεσης (βελτιώσεις).

Β. Για το λόγο αυτό, σας γνωρίζουμε ότι η εν λόγω διαδικασία θα πραγματοποιηθεί λαμβάνοντας υπόψη και τις διατάξεις του Ν. 4610/2019 (ΦΕΚ70 Α’), την ανάγκη καθορισμού οργανικών θέσεων στα Πρότυπα και Πειραματικά Σχολεία από τις οικείες Διευθύνσεις Εκπαίδευσης, καθώς επίσης και τα νέα ωρολόγια προγράμματα, για τα οποία αναμένεται σχετική Υ.Α.

Γ. Μόλις υπογραφεί η εν λόγω Υ.Α. θα εκδοθούν οδηγίες για την εφαρμογή των ανωτέρω.

Με εκτίμηση,

Παντελής Ρουμελιώτης

Αιρετός ΠΥΣΔΕ Αργολίδας

Απάντηση