Οργανικά κενά – Υπεραριθμίες 2019, ΠΥΣΔΕ Αργολίδας (τροποποιήθηκε)

Αγαπητοί συνάδελφοι/ισσες, 

τροποποιήθηκε σήμερα Τρίτη 14/5/2019 η λίστα  “Οργανικών κενών – Υπεραριθμιών”. (Οι αλλαγές έχουν σημειωθεί με διαφορετικό χρώμα).

Ακολουθεί η λίστα με τα οργανικά κενά και τις υπεραριθμίες :

Ο Ρ Γ Α Ν Ι Κ Α  Κ Ε Ν Α :

Για την πρώτη ομάδα σχολείων : 

ΚΛΑΔΟΣ ΠΕ02

4ο Γυμνάσιο Άργους : Μία (1) θέση

ΚΛΑΔΟΣ ΠΕ03

3ο ΓΕΛ Άργους : Μία (1) θέση

ΚΛΑΔΟΣ ΠΕ04

1ο Γυμνάσιο Άργους : Μία (1) θέση

3ο ΓΕΛ Άργους : Μία (1) θέση

ΚΛΑΔΟΣ ΠΕ82

1ο ΕΠΑΛ Άργους : Μία (1) θέση

ΚΛΑΔΟΣ ΠΕ87.02

1ο ΕΠΑΛ Άργους : Μία (1) θέση

Για την δεύτερη ομάδα σχολείων :

ΚΛΑΔΟΣ ΠΕ02

ΓΕΛ Αγ.Τριάδας : Μία (1) θέση

ΚΛΑΔΟΣ ΠΕ11

2ο Γυμνάσιο Ναυπλίου : Μία (1) θέση

ΚΛΑΔΟΣ ΠΕ86

1ο ΕΠAΛ Ναυπλίου : Μία (1) θέση

ΚΛΑΔΟΣ ΠΕ: 81, 82, 83, 84, 85, 88, 89 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

2ο Γυμνάσιο Ναυπλίου : Μία (1) θέση

Για την τρίτη ομάδα σχολείων :

ΚΛΑΔΟΣ ΠΕ04

Γυμνάσιο Λυγουριού : Μία (1) θέση

Για την τέταρτη ομάδα σχολείων :

ΚΛΑΔΟΣ ΠΕ02

Γυμνάσιο Κρανιδίου : Δύο (2) θέσεις

ΓΕΛ Ερμιόνης : Μία (1) θέση

ΚΛΑΔΟΣ ΠΕ04

Γυμνάσιο Κρανιδίου : Δύο (2) θέσεις

Γυμνάσιο Ερμιόνης : Μία (1) θέση

ΓΕΛ Κρανιδίου : Δύο (2) θέσεις

ΓΕΛ Ερμιόνης : Μία (1) θέση

ΚΛΑΔΟΣ ΠΕ83 Ηλ/γων

ΕΠΑΛ Κρανιδίου : Δύο (2) θέσεις

ΕΠΑΛ Κρανιδίου : Μία (1) θέση

ΚΛΑΔΟΣ ΠΕ88.02 Φυτ.παρ

ΕΠΑΛ Κρανιδίου : Μία (1) θέση

Υ Π Ε Ρ Α Ρ Ι Θ Μ Ι Ε Σ

Για την πρώτη ομάδα σχολείων : 

ΚΛΑΔΟΣ ΠΕ01

1ο ΓΕΛ Άργους : Μία (1) θέση

ΚΛΑΔΟΣ ΠΕ02

2ο Γυμνάσιο Άργους : Μία (1) θέση

1ο ΓΕΛ Άργους : Δύο(2) θέσεις

ΚΛΑΔΟΣ ΠΕ03

2ο ΓΕΛ Άργους : Μία (1) θέση

ΚΛΑΔΟΣ ΠΕ05

1ο ΓΕΛ Άργους : Μία (1) θέση

ΚΛΑΔΟΣ ΠΕ06

4ο Γυμνάσιο Άργους : Μία (1) θέση

2ο ΓΕΛ Άργους : Μία (1) θέση

ΚΛΑΔΟΣ ΠΕ11

2ο Γυμνάσιο Άργους : Μία (1) θέση

3ο Γυμνάσιο Άργους : Μία (1) θέση

1ο ΓΕΛ Άργους : Μία (1) θέση

ΚΛΑΔΟΣ ΠΕ78 ΚΟΙΝ.ΕΠΙΣΤ.

1ο Γυμνάσιο Άργους : Μία (1) θέση

1ο ΓΕΛ Άργους : Μία (1) θέση

ΚΛΑΔΟΣ ΠΕ81 ΠΟΛ.ΜΗΧ. ΑΡΧΙΤ.

2ο ΓΕΛ Άργους : Μία (1) θέση

3ο ΓΕΛ Άργους : Μία (1) θέση

ΚΛΑΔΟΣ ΠΕ83 ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ

1ο ΕΠΑΛ Άργους : Μία (1) θέση

ΚΛΑΔΟΣ ΠΕ86 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

2ο ΓΕΛ Άργους : Μία (1) θέση

3ο ΓΕΛ Άργους : Μία (1) θέση

1ο ΕΠΑΛ Άργους : Τρεις (3) θέσεις

Για την δεύτερη ομάδα σχολείων : 

ΚΛΑΔΟΣ ΠΕ02

1ο Γυμνάσιο Ναυπλίου : Μία (1) θέση

Γυμνάσιο Αγ.Τριάδας : Μία (1) θέση

ΚΛΑΔΟΣ ΠΕ04

Γυμνάσιο Αγ.Τριάδας : Μία (1) θέση

Γυμνάσιο Δρεπάνου : Μία (1) θέση

ΚΛΑΔΟΣ ΠΕ05

Γυμνάσιο Δρεπάνου : Μία (1) θέση

ΚΛΑΔΟΣ ΠΕ06

1ο Γυμνάσιο Ναυπλίου : Μία (1) θέση

ΚΛΑΔΟΣ ΠΕ79.01 ΜΟΥΣ.ΕΠΙΣΤ.

Γυμνάσιο Αγ.Τριάδας : Μία (1) θέση

ΚΛΑΔΟΣ ΠΕ80 ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

1ο ΓΕΛ Ναυπλίου : Μία (1) θέση

ΚΛΑΔΟΣ ΠΕ83 ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ

1ο ΕΠΑΛ Ναυπλίου : Μία (1) θέση

ΚΛΑΔΟΣ ΠΕ84 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ

1ο ΕΠΑΛ Ναυπλίου : Δύο (2) θέσεις

ΚΛΑΔΟΣ ΠΕ86 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

1ο Γυμνάσιο Ναυπλίου : Μία (1) θέση

2ο ΓΕΛ Ναυπλίου : Μία (1) θέση

Για την τρίτη ομάδα σχολείων : 

ΚΛΑΔΟΣ ΠΕ03

ΓΕΛ Λυγουριού : Μία (1) θέση

ΚΛΑΔΟΣ ΠΕ07

Γυμνάσιο Λυγουριού : Μία (1) θέση

ΚΛΑΔΟΣ ΠΕ80 ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

Γυμνάσιο Λυγουριού : Μία (1) θέση

Για την τέταρτη ομάδα σχολείων :

ΚΛΑΔΟΣ ΠΕ07

Γυμνάσιο Κρανιδίου : Μία (1) θέση

ΚΛΑΔΟΣ ΠΕ11

Γυμνάσιο Κρανιδίου : Μία (1) θέση

ΚΛΑΔΟΣ ΠΕ80 ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

Γυμνάσιο Κρανιδίου : Μία (1) θέση

ΚΛΑΔΟΣ ΠΕ86 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΓΕΛ Κρανιδίου : Μία (1) θέση

Πάντα στην διάθεσή σας, 

Παντελής Ρουμελιώτης

Τακτικός αιρετός εκπρόσωπος των εκπαιδευτικών στο ΠΥΣΔΕ Αργολίδας

Έντυπα αιτήσεων (ΔΔΕ Αργολίδας)

ΑΝΑΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΜΕ ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΚΕΝΩΝ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΙΩΝ

Απάντηση