Οργανικά κενά – Υπεραριθμίες 2019, ΠΥΣΔΕ Αργολίδας

Αγαπητοί συνάδελφοι/ισσες, 

ολοκληρώθηκε σήμερα Δευτέρα 13/5/2019 η συνεδρίαση του ΠΥΣΔΕ Αργολίδας με θέμα τον προσδιορισμό “Οργανικών κενών – Υπεραριθμιών”. Στο επόμενο στάδιο θα κληθούν οι συνάδελφοι να υποβάλλουν αιτήσεις έτσι ώστε να ακολουθήσει ο χαρακτηρισμός ονομαστικά των υπεράριθμων.

Ακολουθεί λίστα με τα οργανικά κενά και τις υπεριθμίες :

Ο Ρ Γ Α Ν Ι Κ Α  Κ Ε Ν Α :

Για την πρώτη ομάδα σχολείων : 

ΚΛΑΔΟΣ ΠΕ02

4ο Γυμνάσιο Άργους : Μία (1) θέση

ΚΛΑΔΟΣ ΠΕ03

3ο ΓΕΛ Άργους : Μία (1) θέση

ΚΛΑΔΟΣ ΠΕ04

1ο Γυμνάσιο Άργους : Μία (1) θέση

3ο ΓΕΛ Άργους : Μία (1) θέση

ΚΛΑΔΟΣ ΠΕ82

1ο ΕΠΑΛ Άργους : Μία (1) θέση

ΚΛΑΔΟΣ ΠΕ87.02

1ο ΕΠΑΛ Άργους : Μία (1) θέση

Για την δεύτερη ομάδα σχολείων :

ΚΛΑΔΟΣ ΠΕ02

ΓΕΛ Αγ.Τριάδας : Μία (1) θέση

ΚΛΑΔΟΣ ΠΕ11

2ο Γυμνάσιο Ναυπλίου : Μία (1) θέση

ΚΛΑΔΟΣ ΠΕ86

1ο ΕΠAΛ Ναυπλίου : Μία (1) θέση

ΚΛΑΔΟΣ ΠΕ: 81, 82, 83, 84, 85, 88, 89 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

2ο Γυμνάσιο Ναυπλίου : Μία (1) θέση

Για την τρίτη ομάδα σχολείων :

ΚΛΑΔΟΣ ΠΕ04

Γυμνάσιο Λυγουριού : Μία (1) θέση

Για την τέταρτη ομάδα σχολείων :

ΚΛΑΔΟΣ ΠΕ02

Γυμνάσιο Κρανιδίου : Δύο (2) θέσεις

ΓΕΛ Ερμιόνης : Μία (1) θέση

ΚΛΑΔΟΣ ΠΕ04

Γυμνάσιο Κρανιδίου : Δύο (2) θέσεις

Γυμνάσιο Ερμιόνης : Μία (1) θέση

ΓΕΛ Κρανιδίου : Δύο (2) θέσεις

ΓΕΛ Ερμιόνης : Μία (1) θέση

ΚΛΑΔΟΣ ΠΕ83 Ηλ/γων

ΕΠΑΛ Κρανιδίου : Δύο (2) θέσεις

ΚΛΑΔΟΣ ΠΕ88.02 Φυτ.παρ

ΕΠΑΛ Κρανιδίου : Μία (1) θέση

Υ Π Ε Ρ Α Ρ Ι Θ Μ Ι Ε Σ

Για την πρώτη ομάδα σχολείων : 

ΚΛΑΔΟΣ ΠΕ01

1ο ΓΕΛ Άργους : Μία (1) θέση

ΚΛΑΔΟΣ ΠΕ02

2ο Γυμνάσιο Άργους : Μία (1) θέση

1ο ΓΕΛ Άργους : Δύο(2) θέσεις

ΚΛΑΔΟΣ ΠΕ03

2ο ΓΕΛ Άργους : Μία (1) θέση

ΚΛΑΔΟΣ ΠΕ05

1ο ΓΕΛ Άργους : Μία (1) θέση

ΚΛΑΔΟΣ ΠΕ06

4ο Γυμνάσιο Άργους : Μία (1) θέση

2ο ΓΕΛ Άργους : Μία (1) θέση

ΚΛΑΔΟΣ ΠΕ11

2ο Γυμνάσιο Άργους : Μία (1) θέση

3ο Γυμνάσιο Άργους : Μία (1) θέση

1ο ΓΕΛ Άργους : Μία (1) θέση

ΚΛΑΔΟΣ ΠΕ78 ΚΟΙΝ.ΕΠΙΣΤ.

1ο Γυμνάσιο Άργους : Μία (1) θέση

1ο ΓΕΛ Άργους : Μία (1) θέση

ΚΛΑΔΟΣ ΠΕ81 ΠΟΛ.ΜΗΧ. ΑΡΧΙΤ.

2ο ΓΕΛ Άργους : Μία (1) θέση

3ο ΓΕΛ Άργους : Μία (1) θέση

ΚΛΑΔΟΣ ΠΕ83 ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ

1ο ΕΠΑΛ Άργους : Μία (1) θέση

ΚΛΑΔΟΣ ΠΕ86 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

2ο ΓΕΛ Άργους : Μία (1) θέση

3ο ΓΕΛ Άργους : Μία (1) θέση

1ο ΕΠΑΛ Άργους : Τρεις (3) θέσεις

Για την δεύτερη ομάδα σχολείων : 

ΚΛΑΔΟΣ ΠΕ02

1ο Γυμνάσιο Ναυπλίου : Μία (1) θέση

Γυμνάσιο Αγ.Τριάδας : Μία (1) θέση

ΚΛΑΔΟΣ ΠΕ04

Γυμνάσιο Αγ.Τριάδας : Μία (1) θέση

ΚΛΑΔΟΣ ΠΕ05

Γυμνάσιο Δρεπάνου : Μία (1) θέση

ΚΛΑΔΟΣ ΠΕ06

1ο Γυμνάσιο Ναυπλίου : Μία (1) θέση

ΚΛΑΔΟΣ ΠΕ79.01 ΜΟΥΣ.ΕΠΙΣΤ.

Γυμνάσιο Αγ.Τριάδας : Μία (1) θέση

ΚΛΑΔΟΣ ΠΕ80 ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

1ο ΓΕΛ Ναυπλίου : Μία (1) θέση

ΚΛΑΔΟΣ ΠΕ83 ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ

1ο ΕΠΑΛ Ναυπλίου : Μία (1) θέση

ΚΛΑΔΟΣ ΠΕ84 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ

1ο ΕΠΑΛ Ναυπλίου : Δύο (2) θέσεις

ΚΛΑΔΟΣ ΠΕ86 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

1ο Γυμνάσιο Ναυπλίου : Μία (1) θέση

2ο ΓΕΛ Ναυπλίου : Μία (1) θέση

Για την τρίτη ομάδα σχολείων : 

ΚΛΑΔΟΣ ΠΕ03

ΓΕΛ Λυγουριού : Μία (1) θέση

ΚΛΑΔΟΣ ΠΕ07

Γυμνάσιο Λυγουριού : Μία (1) θέση

ΚΛΑΔΟΣ ΠΕ80 ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

Γυμνάσιο Λυγουριού : Μία (1) θέση

Για την τέταρτη ομάδα σχολείων :

ΚΛΑΔΟΣ ΠΕ07

Γυμνάσιο Κρανιδίου : Μία (1) θέση

ΚΛΑΔΟΣ ΠΕ11

Γυμνάσιο Κρανιδίου : Μία (1) θέση

ΚΛΑΔΟΣ ΠΕ80 ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

Γυμνάσιο Κρανιδίου : Μία (1) θέση

ΚΛΑΔΟΣ ΠΕ86 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΓΕΛ Κρανιδίου : Μία (1) θέση

Πάντα στην διάθεσή σας, 

Παντελής Ρουμελιώτης

Τακτικός αιρετός εκπρόσωπος των εκπαιδευτικών στο ΠΥΣΔΕ Αργολίδας

Απάντηση