Ανασυγκρότηση του Περιφερειακού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Π.Υ.Σ.Δ.Ε.) Αργολίδας

Ανασυγκροτήθηκε με απόφαση του Περιφερειακού Δ/ντή Εκπαίδευσης Πελοποννήσου το Περιφερειακό Υπηρεσιακό Συμβούλιο Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Π.Υ.Σ.Δ.Ε.) Αργολίδας ως εξής:

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ:

1. Γαληνός Ιωάννης, Διευθυντής της Διεύθυνσης Δ.Ε. Αργολίδας ως Πρόεδρος.
2. Αγγέλαινα Σοφία, εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ86, Διευθύντρια του 1 ου Γυμνασίου Άργους ως Τακτικό μέλος και Αντιπρόεδρος.
3. Μπαράτση Δέσποινα, εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ02, Διευθύντρια του 3 ου Γυμνασίου Άργους, με οργανική θέση στο 1 ο Γυμνάσιο Άργους, ως Τακτικό μέλος.
4. Σκούφης Παναγιώτης, εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ03, αιρετός εκπρόσωπος των εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ως α΄ τακτικό αιρετό μέλος.
5. Ρουμελιώτης Παντελής, εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ86, αιρετός εκπρόσωπος των εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ως β΄ τακτικό αιρετό μέλος.

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ (αντίστοιχα) :

1. Βούρδουλα Θεοδώρα, εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ87.02, Προϊστάμενη του Τμήματος Ε’ Εκπαιδευτικών Θεμάτων της Διεύθυνσης Δ.Ε. Αργολίδας.
2. Κορομπίλη Μαρία, εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ02, Διευθύντρια του 1 ου Γυμνασίου Ναυπλίου. 
3. Κορολή Ελένη, εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ11, Διευθύντρια του Γυμνασίου Κουτσοποδίου.
4. Αντωνόπουλος Παύλος, εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ02, αιρετός εκπρόσωπος των εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.
5. Κρεμύδας Γεώργιος, εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ80, αιρετός εκπρόσωπος των εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

Α) Στην περίπτωση που το ως άνω Συμβούλιο εξετάζει θέματα υπηρεσιακής κατάστασης i) των εκπαιδευτικών που υπηρετούν σε σχολικές μονάδες της ιδιωτικής εκπαίδευσης και ii) των εκπαιδευτικών που υπηρετούν στη δημόσια εκπαίδευση με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου εκτός των προσωρινών
αναπληρωτών, αντί των ανωτέρω αιρετών εκπροσώπων των δημοσίων εκπαιδευτικών, θα μετέχουν σε αυτό οι κατωτέρω εκπρόσωποι της Ομοσπονδίας Ιδιωτικών Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ελλάδας (Ο.Ι.Ε.Λ.Ε.):
ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ:
1. Γούλας Αλέξανδρος, εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ07 που υπηρετεί στα εκπαιδευτήρια «Ι.Μ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ».
2. Κουρουτός Μιχαήλ, εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ03 που υπηρετεί στη «ΛΕΟΝΤΕΙΟ Σχολή» Πατησίων.

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ (αντίστοιχα):
1. Κωστούση Ευγενία, εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ11 που υπηρετεί στην «Γεννάδειο».
2. Καραμεσίνης Φώτης, εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ02 που υπηρετεί στα εκπαιδευτήρια Γείτονα Βάρης.

Β) Στην περίπτωση που το ανωτέρω Συμβούλιο ασκεί αρμοδιότητες γνωμοδοτικού Συμβουλίου για τα θέματα των Ιδιωτικών Σχολείων θα μετέχουν σε αυτό, αντί των ανωτέρω αιρετών εκπροσώπων των δημοσίων εκπαιδευτικών, οι κατωτέρω εκπρόσωποι του Συνδέσμου Ιδιωτικών Σχολείων (Σ.Ι.Σ.): 

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ:
1. Τσίρος Γεώργιος, εκπαιδευτήριο ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ, Δαλαμανάρα, Άργος.
2. Τότσικας Αλέξανδρος, ΑΥΤΕΝΕΡΓΩ, Νότιος Περιφερειακός, Άργος.

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ (αντίστοιχα):
1. Κυραϊλίδης Χαράλαμπος, Πρόεδρος Σ.Ι.Σ., ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΠΑΙΔΕΙΑ ΒΑΘΕΙΑ – ΚΥΡΑΪΛΙΔΗ, Παύλου Μελά 29, Καρέας.
2. Μαλτέζου Δέσποινα, ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΜΑΛΤΕΖΟΥ, Άργος.

Γραμματέας του Π.Υ.Σ.Δ.Ε. ορίστηκε ο Γεωργόπουλος Ιωάννης, κλάδου ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων, Προϊστάμενο του Τμήματος Γ’ Προσωπικού της Διεύθυνσης Δ.Ε. Αργολίδας, με αναπληρώτριά του τη Γιγίνη Παναγιώτα, κλάδου ΠΕ ΔΙΟΙΚ, Προϊσταμένη του Τμήματος Α΄ Διοικητικού της Διεύθυνσης Δ.Ε. Αργολίδας.

Η θητεία των μελών του Συμβουλίου λήγει την 31 η Δεκεμβρίου 2020.

Απάντηση