Ανασυγκρότηση Π.Υ.Σ.Δ.Ε. Αργολίδας – Συμβούλιο Επιλογής

Ανασυγκρότηση του Περιφερειακού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Π.Υ.Σ.Δ.Ε.) Αργολίδας όταν κρίνονται θέματα επιλογής Στελεχών Εκπαίδευσης (Συμβούλιο Επιλογής)

Ανασυγκροτήθηκε το Περιφερειακό Υπηρεσιακό Συμβούλιο Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Π.Υ.Σ.Δ.Ε.) Αργολίδας όταν κρίνονται θέματα επιλογής Στελεχών Εκπαίδευσης (Συμβούλιο Επιλογής) με απόφαση του Περιφερειακού Δ/ντή Εκπαίδευσης ως εξής:

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ:

1. Γαληνός Ιωάννης, Διευθυντής της Διεύθυνσης Δ.Ε. Αργολίδας ως Πρόεδρος.
2. Αγγέλαινα Σοφία, εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ86, Διευθύντρια του 1 ου Γυμνασίου Άργους ως Τακτικό μέλος και Αντιπρόεδρος.
3. Μπαράτση Δέσποινα, εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ02, Διευθύντρια του 3 ου Γυμνασίου Άργους, με οργανική θέση στο 1 ο Γυμνάσιο Άργους, ως Τακτικό μέλος.
4. Αλεξανδράκη Βασιλική, Συντονίστρια Εκπαιδευτικού Έργου κλάδου ΠΕ02 του ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Πελοποννήσου ως Τακτικό μέλος.
5. Σωτηρόπουλος Κωνσταντίνος, εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ03 του 1 ου ΓΕ.Λ. Άργους ως Τακτικό μέλος. 
6. Σκούφης Παναγιώτης, εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ03, αιρετός εκπρόσωπος των εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ως α΄ τακτικό αιρετό μέλος.
7. Ρουμελιώτης Παντελής, εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ86, αιρετός εκπρόσωπος των εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ως β΄ τακτικό αιρετό μέλος.

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ (αντίστοιχα):

1. Βούρδουλα Θεοδώρα, εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ87.02, Προϊστάμενη του Τμήματος Ε’ Εκπαιδευτικών Θεμάτων της Διεύθυνσης Δ.Ε. Αργολίδας.
2. Κορομπίλη Μαρία, εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ02, Διευθύντρια του 1 ου Γυμνασίου Ναυπλίου.
3. Κορολή Ελένη, εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ11, Διευθύντρια του Γυμνασίου Κουτσοποδίου.
4. Δημακοπούλου Αλεξάνδρα, Συντονίστρια Εκπαιδευτικού Έργου κλάδου ΠΕ02 του ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Πελοποννήσου.
5. Σπηλιόπουλος Ευάγγελος, εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ78 του 2 ου ΓΕ.Λ. Άργους.
6. Αντωνόπουλος Παύλος, εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ02, αιρετός εκπρόσωπος των εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.
7. Κρεμύδας Γεώργιος, εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ80, αιρετός εκπρόσωπος των εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

Γραμματέας του Π.Υ.Σ.Δ.Ε. όταν κρίνονται θέματα επιλογής Στελεχών Εκπαίδευσης (Συμβούλιο Επιλογής) ορίστηκε ο Γεωργόπουλος Ιωάννη, κλάδου ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων, Προϊστάμενο του Τμήματος Γ’ Προσωπικού της Διεύθυνσης Δ.Ε. Αργολίδας, με αναπληρώτριά του τη Γιγίνη Παναγιώτα, κλάδου ΠΕ ΔΙΟΙΚ, Προϊσταμένη του Τμήματος Α΄ Διοικητικού της Διεύθυνσης Δ.Ε. Αργολίδας.

Η θητεία των μελών του Συμβουλίου λήγει την 31 η Δεκεμβρίου 2020.

Απάντηση