Εγκύκλιοι αποσπάσεων εκπαιδευτικών για το διδακτικό έτος 2019-2020

Από 10 έως 15 Απριλίου οι αιτήσεις για τις αποσπάσεις εκπαιδειυτικών ΠΕ και ΔΕ

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΠΟΣΠΑΣΕΩΝ ΣΕ ΠΥΣΠΕ_ΠΥΣΔΕ 2019-2020

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΠΟΣΠΑΣΕΩΝ ΣΕ ΦΟΡΕΙΣ 2019-2020

Απάντηση