Το Σχέδιο Νόμου “Συνέργειες Πανεπιστημίων και Τ.Ε.Ι., πρόσβαση στην Τριτοβάθμια εκπαίδευση, Πειραματικά σχολεία, Γενικά Αρχεία του Κράτους και λοιπές διατάξεις”

Στη δημοσιότητα έδωσε το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων το σχέδιο νόμου «Συνέργειες Πανεπιστημίων και Τ.Ε.Ι., πρόσβαση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, πειραματικά σχολεία, Γενικά Αρχεία του Κράτους και λοιπές διατάξεις».

Το νομοσχέδιο περιλαμβάνει τη νέα αρχιτεκτονική των :

  • Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, 
  • Διεθνούς Πανεπιστημίου Ελλάδας,
  • Πανεπιστημίου Πατρών,
  • Πανεπιστημίου Πελοποννήσου 
  • Μεσογειακού Πανεπιστημίου Κρήτης.

Επίσης, περιλαμβάνει τις ρυθμίσεις για τη νέα Γ’ Λυκείου και τον τρόπο πρόσβασης στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση και λοιπές διατάξεις.

Δείτε το σχέδιο νόμου (Υπουργείο)

Κατεβάστε εδώ το σχέδιο νόμου (Resilio Sync)

Απάντηση