Προσλήψεις αναπληρωτών συναδέλφων (Αργολίδα)

Σε νέες προσλήψεις αναπληρωτών εκπαιδευτικών προχώρησε το Υπουργείο Παιδείας.

Συγκεκριμένα από τον πίνακα Γενικής προσελήφθη ο συνάδελφος :

ΜΟΥΡΑΤΙΔΗΣΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣΘΩΜΑΣΕΛΕΝΗΠΕ04.05

Για την κάλυψη αναγκών εξατομικευμένης υποστήριξης μαθητών με αναπηρίες ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες οι εκπαιδευτικοί :

ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΥΗΛΙΑΝΑΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΕ02.00ΠΕ02.ΕΑΕ
ΓΕΩΡΓΙΟΥ – ΜΠΕΚΟΥΝΗΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕ02.00ΠΕ02.ΕΑΕ
ΒΑΜΒΑΚΑΣΝΙΚΟΛΑΟΣΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΕ03.00ΠΕ03.ΕΑΕ

Στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «Πρόγραμμα εξειδικευμένης εκπαιδευτικής υποστήριξης για την ένταξη μαθητών με αναπηρία ή και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, σχολικό έτος 2018-2019», με κωδικό ΟΠΣ 5031892 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση 2014-2020» προσελήφθη ο εκπαιδευτικός :

ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΑΚΗΣΑΝΔΡΕΑΣΓΕΩΡΓΙΟΣΑΝΝΑΠΕ03

Απάντηση