Τα κενά που δόθηκαν για τις μεταθέσεις σε ΣΜΕΑΕ Δθμιας Αργολίδας (2018-2019)

Αγαπητοί συνάδελφοι/ισσες,

Για την ενημέρωσή σας κοινοποιώ τα κενά που δόθηκαν για τις μεταθέσεις 2018 – 2019 για τις ΣΜΕΑΕ της Αργολίδας. Τελικά δεν πραγματοποιήθηκε καμμία μετάθεση γιατί δεν υπάρχει μόνιμο προσωπικό. Ελπίζουμε και ευχόμαστε στους επικείμενους διορισμούς μονίμων που έχει εξαγγείλει το υπουργείο  να καλυφθούν αυτά τα κενά.

Είναι σημαντικό να τονίσουμε ότι σε αυτά δεν περιλαμβάνονται τα κενά από τα τμήματα ένταξης. Οφείλει όμως το υπουργείο στους επικείμενους διορισμούς μονίμων να συμπεριλάβει και αυτά έτσι ώστε τα τμήματα ένατξης να μπορέσουν να λειτουργήσουν απρόσκοπτα (Να υπενθυμίσω σε αυτό το σημείο ότι ακόμη και σήμερα στην Αργολίδα δεν επαρκεί το εκπαιδευτικό προσωπικό για την λειτουργία όλων των τμημάτων ένταξης με αποτέλεσμα κάποια να μην λειτουργούν)

Πίνακας κενών στις ΣΜΕΑΕ Αργολίδας (χωρίς τα τμήματα ένταξης)

ΠΕ02 ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ-3
ΠΕ03 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ-3
ΠΕ06 ΑΓΓΛΙΚΗΣ-1
ΠΕ08 ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ-1
ΠΕ11 ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ-1
ΠΕ78 ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ-1
ΠΕ79.01 ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ-1
ΠΕ80 ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ-1
ΠΕ86 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ-3
ΠΕ88.01 ΓΕΩΠΟΝΟΙ-2
ΠΕ88.04 ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ-1
ΠΕ88.05 ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ-1

Συνολικά λοιπόν δεκαεννέα (19) οργανικά κενά.

Πάντα στην διάθεσή σας,

Παντελής Ρουμελιώτης

 

Αιρετός στο ΠΥΣΔΕ Αργολίδας

Απάντηση