Μεταθέσεις εκπαιδευτικών Δθμιας Εκπαίδευσης — Αργολίδα

Ανακοινώθηκαν οι μεταθέσεις εκπαιδευτικών Δθμιας Εκπαίδευσης πλην των κλάδων/ειδικοτήτων ΠΕ08, ΠΕ79.01 και ΠΕ91 , έτους 2019.

Σύμφωνα με την απόφαση του Υπουργού Παιδείας στην Αργολίδα έρχονται οι συνάδελφοι :

1. ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΕΙΡΗΝΗ ΠΕ03 Α ́ ΕΒΡΟΥ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ 139,08
2.ΚΑΪΟΓΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕ83 ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ 54,58
 
Ενώ από την Αργολίδα αποχωρούν οι :
 
1. ΜΠΑΝΙΑΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΠΕ04.02 ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ Α ́ ΠΕΙΡΑΙΑ 72,69
2. ΠΕΤΡΟΧΕΙΛΟΥ ΧΡΥΣΗ ΠΕ83 ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ Β ́ ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ 59,44
 
Επίσης, για το Μουσικό Σχολείο Αργολίδας :
 
ΤΣΕΚΡΕΚΟΥ  ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΠΕ02 ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΡΑΝΙΔΙΟΥ – ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ  (Δ.Ε.) ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ
 
Και τέλος για το ΚΕΣΥ Αργολίδας :
 
ΓΕΡΟΛΥΜΠΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ 176253 ΠΕ05 ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ ΚΕΣΥ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ 127,79
 
Οι συνάδελφοι που μετατίθενται με την απόφαση αυτή οφείλουν να παρουσιαστούν και να αναλάβουν υπηρεσία στη νέα τους θέση με τη λήξη του τρέχοντος διδακτικού έτους, με την επιφύλαξη των διατάξεων της §5 του άρθρου 7 του Π.Δ. 50/1996 (ΦΕΚ 45Α), όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 6 του Π.Δ. 100/1997 (ΦΕΚ 94Α).
 
Καλωσορίζουμε τους συναδέλφους &  τους ευχόμαστε καλή τοποθέτηση!
 
 
 

Απάντηση