Οι ημερομηνίες παραίτησης των εκπαιδευτικών – Εγκύκλιος

Εκδόθηκε από το Υπουργείο Παιδείας η εγκύκλιος για τις αιτήσεις παραίτησης των εκπαιδευτικών που επιθυμούν να συνταξιοδοτηθούν.

Σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις οι αιτήσεις παραίτησης των εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης υποβάλλονται από την πρώτη (1η) έως και τη δεκάτη (10η) Απριλίου.

Κατά το παρόν έτος ημερομηνία έναρξης των αιτήσεων παραίτησης είναι η 1η Απριλίου 2019 ημέρα Δευτέρα και η καταληκτική ημερομηνία είναι η 10η Απριλίου 2019 ημέρα Τετάρτη.

Δείτε εδώ ολόκληρη την εγκύκλιο.

Απάντηση