Αναπροσαρμοσμένοι προσωρινοί αξιολογικοί πίνακες υποψηφίων περιφερειακών Δ/ντών Εκπαίδευσης (μετά τις ενστάσεις)

Αναρτήθηκαν από το Υπουργείο Παιδείας οι αναπροσαρμοσμένοι προσωρινοί αξιολογικοί πίνακες των υποψηφίων Περιφερειακών Δ/ντών Εκπαίδευσης (μετά την εξέταση των ενστάσεων). 

Για την Περιφερειακή Δ/νση Εκπαίδευσης Πελοποννήσου μπορείτε να δείτε τον πίνακα εδώ.

Για τις υπόλοιπες Περιφερειακές Διευθύνσεις εδώ

Επίσης, από το Υπουργείο ανακοινώθηκε το πρόγραμμα συνεντεύξεων των υποψηφίων. Σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα οι συνεντεύξεις αναμένεται να ολοκληρωθούν στις 20 Μαρτίου. Δείτε το πρόγραμμα συνεντεύξεων εδώ.

 

Απάντηση