Αξιολογικός πίνακας υποψηφίων Περιφερειακών Δ/ντών Εκπαίδευσης – Πελοπόννησος

Ανακοινώθηκαν την Τρίτη 12 Φεβρουαρίου από το Υπ. Παιδείας οι αξιολογικοί πίνακες των υποψηφίων Περιφερειακών Δ/ντών Εκπαίδευσης.

Οι υποψήφιοι μπορούν να υποβάλουν έγγραφη ένσταση κατά των πινάκων από την Τετάρτη 13/2/2019 έως και την Παρασκευή 15/2/2019. Οι ενστάσεις υποβάλλονται μέσω της ηλεκτρονικής υπηρεσίας διαχείρισης αιτήσεων: https://mydocs.minedu.gov.gr/

Κατεβάστε στον παρακάτω σύνδεσμο την μοριοδότηση :

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ_ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

Δείτε αναλυτικά για όλες τις περιοχές στον σύνδεσμο του Υπουργείου

Απάντηση