Προσλήψεις αναπληρωτών – ΔΔΕ Αργολίδας

Του Παντελή Ρουμελιώτη

Αιρετού στο ΠΥΣΔΕ Αργολίδας

Σε νέες προσλήψεις προσωρινών αναπληρωτών συναδέλφων Βθμιας εκπαίδευσης προχώρησε το Υπουργείο Παιδείας αφού στην ΔΔΕ Αργολίδας, για παράδειγμα, δεν παρουσιάσθηκαν να αναλάβουν υπηρεσία οι πέντε από τους επτά προηγούμενους αναπληρωτές συναδέλφους που είχαν προσληφθεί στις προσλήψεις της 16ης Ιανουαρίου 2019.

Πέρα από το πάγιο αίτημα διορισμών μονίμων εκπαιδευτικών είναι πολύ σημαντικό να τονίσουμε ότι οι προσλήψεις των αναπληρωτών εκπαιδευτικών, όπου χρειάζονται, πρέπει να γίνονται στην αρχή της σχολικής χρονιάς.  Χωρίς καμμία αμφιβολία, είναι πολύ δύσκολο για κάποιον εργαζόμενο να προσλαμβάνεται στο μέσο της σχολικής περιόδου (4-5 μήνες πριν την λήξη της) και μάλιστα μακριά από την οικογένεια του. Η δυσκολία μετακόμισης και μετεγκατάστασης, τα επιπλέον έξοδα που δεν καλύπτονται , οι ανειλημένες υποχρεώσεις και μια σειρά από άλλους παράγοντες καθιστούν αδύνατο για πολλούς από αυτούς τους συναδέλφους να παρουσιασθούν και να αναλάβουν υπηρεσία.

Έτσι λοιπόν τώρα το Υπουργείο Παιδείας ανακοίνωσε τις προσλήψεις των εξής συναδέλφων Δθμιας εκπαίδευσης για τον νομό Αργολίδας :

Γενικής Παιδείας :

ΦΛΑΜΜΟΥΙΩΑΝΝΑΕΥΑΓΓΕΛΟΣΜΑΡΙΑΠΕ04.05
ΠΙΛΑΦΟΠΟΥΛΟΣΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣΓΕΩΡΓΙΟΣΚΟΚΚΩΝΙΩΠΕ82
ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣΜΙΧΑΗΛΙΩΑΝΝΗΣΚΥΡΙΑΚΟΥΛΑΠΕ83

 

Από τον πίνακα ΜΝΑΕ :

ΜΑΝΙΑΔΑΚΗΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΕΜΜΑΝΟΥΗΛΣΤΑΥΡΟΥΛΑΠΕ03

Τι άλλο μπορούμε να ευχηθούμε από το να μπορέσουν οι συνάδελφοι να αναλάβουν υπηρεσία και να καλυφθούν εντέλει τα διδακτικά κενά.

Απάντηση