Τοποθέτηση εκπαιδευτικών για ΚΠπ

Ανακοινώθηκαν από την ΔΔΕ Αργολίδας οι τοποθετήσεις ωρομίσθιων εκπαιδευτικών σε τμήματα Υποστήριξης  για το Κρατικό Πιστοποιητικό Πληροφορικής (ΚΠπ)

Σύμφωνα με την ενημέρωση :

  1. Δεν υπάρχουν εκπαιδευτικοί που δεν έχουν τοποθετηθεί σε τμήματα υποστήριξης
  2. Οι επιλεγέντες εκπαιδευτικοί οφείλουν να αποστείλουν στη  Δ.Δ.Ε. Αργολίδας ηλεκτρονικό μήνυμα στο οποίο θα δηλώνουν την αποδοχή ή τη μη αποδοχή της τοποθέτησής τους έως και την Παρασκευή 28-12-2018. Η μη αποστολή ηλεκτρονικού μηνύματος σημαίνει μη αποδοχή τοποθέτησης.

Οι εκπαιδευτικοί τοποθετούνται ως εξής:

  1. ΟΙΚΟΝΟΜΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ  στο 1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΝΑΥΠΛΙΟΥ (2 ΤΜΗΜΑΤΑ)
  2. ΚΟΛΙΖΕΡΑ ΕΙΡΗΝΗ στο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΟΥΤΣΟΠΟΔΙΟΥ και στο 1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΡΓΟΥΣ
  3. ΣΠΑΝΟΥ ΕΛΕΝΗ στο 2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΝΑΥΠΛΙΟΥ και στο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΓ.ΤΡΙΑΔΑΣ

Τα σχολεία που δεν καλύφθηκαν είναι τα εξής :

ΜΟΥΣΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ 1 ΤΜΗΜΑ
ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΡΑΝΙΔΙΟΥ 1 ΤΜΗΜΑ
1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΡΓΟΥΣ 1 ΤΜΗΜΑ
2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΡΓΟΥΣ 1 ΤΜΗΜΑ
4ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΡΓΟΥΣ 1 ΤΜΗΜΑ
ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΔΡΕΠΑΝΟΥ 1 ΤΜΗΜΑ

Τη Δευτέρα 31 Δεκεμβρίου 2018 οι Διευθύνσεις Δ/θμιας Εκπ/σης αναρτούν στην ιστοσελίδα τους καθώς και σε εμφανές σημείο της κάθε Δ/νσης Νέους πίνακες με:

•    Τους επιλεγέντες εκπαιδευτικούς που έχουν αποδεχθεί την τοποθέτησή τους  και τις σχολικές μονάδες στις οποίες έχουν τοποθετηθεί. Ο πίνακας αυτός κοινοποιείται στις σχολικές μονάδες.

•    Τους εκπαιδευτικούς που αιτήθηκαν έως 28-12-2018 την τοποθέτησή τους σε μια από τις σχολικές μονάδες που δεν είχαν καλυφθεί και τις σχολικές μονάδες στις οποίες τοποθετούνται.

•    Τις σχολικές μονάδες που δεν έχουν καλυφθεί λόγω μη αποδοχής τοποθέτησης έως και 28-12-2018.

Και την επισήμανση ότι:

•    οι εκπαιδευτικοί που αιτήθηκαν έως 28-12-2018 την τοποθέτησή τους σε μια από τις σχολικές μονάδες που δεν είχαν καλυφθεί οφείλουν να αποστείλουν στις οικείες Δ.Δ.Ε. ηλεκτρονικό μήνυμα στο οποίο θα δηλώνουν την αποδοχή ή τη μη αποδοχή της τοποθέτησής τους έως και την Πέμπτη 03-01-2019, ώρα 12:00. Η μη αποστολή ηλεκτρονικού μηνύματος σημαίνει μη αποδοχή τοποθέτησης.

 

Απάντηση