Ορισμός σειράς εκλογής και Διορισμός αιρετών μελών στο Π.Υ.Σ.Δ.Ε. Αργολίδας

Δημοσιεύθηκε η απόφαση του Περιφερειακού Δ/ντή Εκπαίδευσης Πελοποννήσου  σχετικά με τον ορισμό της σειράς εκλογής και τον διορισμό των αιρετών μελών στο Περιφερειακό Υπηρεσιακό Συμβούλιο Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Π.Υ.Σ.Δ.Ε.) Αργολίδας.

Σύμφωνα με αυτή διορίστηκαν τακτικά και αναπληρωματικά αιρετά μέλη του ΠΥΣΔΕ Αργολίδας οι εξής :

A’ τακτικό αιρετό μέλος ο ΣΚΟΥΦΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του Αναστασίου 

με αναπληρωματικό τον ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟ ΠΑΥΛΟ του Χρήστου

B΄τακτικό αιρετό μέλος ο ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ του Σπύρου

με αναπληρωματικό τον ΚΡΕΜΥΔΑ ΓΕΩΡΓΙΟ του Αναστασίου

Η θητεία των ανωτέρω τακτικών και αναπληρωματικών μελών είναι διετής, η οποία αρχίζει από την 1η Ιανουαρίου 2019 και λήγει την 31η Δεκεμβρίου 2020.

Κατεβάστε ολόκληρη την απόφαση εδώ

Απάντηση