Αντισυνταγματικές οι περικοπές δώρων και επιδομάτων των δημοσίων υπαλλήλων – το σκεπτικό της απόφασης του ΣτΕ

Αντισυνταγματικές έκρινε ότι είναι οι περικοπές στα επιδόματα Χριστουγέννων, Αδείας και Πάσχα,  των εν ενεργεία δημοσίων υπαλλήλων η 7μελής σύνθεση του ΣΤ’ τμήματος του Συμβουλίου Επικρατείας .

Η κατάργηση των επιδομάτων Χριστουγέννων, Αδείας και Πάσχα, οδηγεί “σε ανεπίτρεπτη μείωση του επιπέδου ζωής των υπαλλήλων, κάτω του επιπέδου της αξιοπρεπούς διαβίωσης”, αποφαίνονται οι δικαστές.

Η απόφαση αυτή οδηγεί λόγω μείζονος σπουδαιότητας την υπόθεση στην Ολομέλεια του Ανώτατου Δικαστηρίου, το οποίο θα κρίνει οριστικά την υπόθεση.    

Η δημοσίευση της απόφασης αποκαλύπτει το σκεπτικό, το οποίο εν ολίγοις αναφέρει ότι ο νομοθέτης δύναται για λόγους δημοσίου συμφέροντος να προβαίνει σε περικοπές αλλά το γεγονός ότι αυτό έγινε κατ’ επανάληψη και χωρίς καμία αναζήτηση εναλλακτικών επιλογών ουσιαστικά οδηγεί σε ξεκάθαρη αντισυνταγματικότητα, αφού παραβιάζονται τα άρθρα 25 και 4 του Συντάγματος και οι απορρέουσες από αυτά αρχές της ισότητας και της αναλογικότητας.

Απάντηση