Υποψηφιότητες για την Περιφερειακή Δ/νση Εκπαίδευσης Πελοποννήσου

Ανακοινώθηκαν οι δεκτές και μη δεκτές υποψηφιότητες εκπαιδευτικών για τις θέσεις των δεκατριών Περιφερειακών Δ/ντών Εκπαίδευσης.

Ειδικότερα για την Περιφερειακή Δ/νση Πελοποννήσου οι δεκτές υποψηφιότητες είναι των εξής συναδέλφων :

ΓΚΕΣΟΥΡΑΣΦΩΤΙΟΣΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΑΡΚΑΔΙΑΣ
ΓΚΙΝΗΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΔΟΥΜΑΣΑΝΔΡΕΑΣΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΑΘΗΝΑΣ Γ΄
ΚΑΛΟΓΕΡΑΚΗΣΕΥΤΥΧΙΟΣΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΘΗΝΑΣ Α΄
ΚΑΝΑΚΑΡΗΕΛΕΝΗΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
ΚΙΟΥΡΗΧΑΡΙΚΛΕΙΑΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
ΚΟΛΛΙΟΠΟΥΛΟΥΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΑΘΗΝΑΣ Α΄
ΚΩΤΣΑΚΗΣΣΤΑΥΡΟΣΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΝ. ΑΤΤΙΚΗΣ
ΜΑΝΑΡΙΩΤΗΣΧΡΗΣΤΟΣΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΑΧΑΪΑΣ
ΜΙΣΘΟΣΠΕΤΡΟΣΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΡΚΑΔΙΑΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΟΠΟΥΛΟΣΔΗΜΗΤΡΙΟΣΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
ΠΑΥΛΗΣΔΗΜΗΤΡΙΟΣΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣΓΕΩΡΓΙΟΣΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΗΣΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ

Επίσης μη δεκτές είναι οι υποψηφιότητες (για όλες τις διευθύνσεις) :

19-195/2018ΔΕΝ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΕ ΦΑΚΕΛΟ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ
19-2/2018ΑΡΘΡΟ 22: ΠΑΡ. 1- ΤΠΕ ΕΠΙΠΕΔΟΥ Α΄ και ΠΑΡ. 2-10ΕΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ
19-49/2018ΔΕΝ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΕ ΦΑΚΕΛΟ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ
19-213/2018ΑΡΘΡΟ 22: ΠΑΡ. 10 – ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ ΕΝΤΟΣ 1 ΕΤΟΥΣ
19-143/2018ΑΡΘΡΟ 22: ΠΑΡ. 10 – ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ ΕΝΤΟΣ 1 ΕΤΟΥΣ
19-55/2018ΑΡΘΡΟ 22: ΠΑΡ. 1- ΤΠΕ ΕΠΙΠΕΔΟΥ Α΄
19-112/2018ΔΕΝ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΕ ΦΑΚΕΛΟ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ
19-7/2018ΔΕΝ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΕ ΦΑΚΕΛΟ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ
19-57/2018ΑΡΘΡΟ 22: ΠΑΡ. 2-10ΕΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ
19-196/2018ΔΕΝ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΕ ΦΑΚΕΛΟ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ
19-61/2018ΔΕΝ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΕ ΦΑΚΕΛΟ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ
19-51/2018ΑΡΘΡΟ 22: ΠΑΡ. 1- ΤΠΕ ΕΠΙΠΕΔΟΥ Α΄
19-193/2018ΑΡΘΡΟ 22: ΠΑΡ. 1- ΤΠΕ ΕΠΙΠΕΔΟΥ Α΄
15954/22-11-2018ΧΕΙΡΟΓΡΑΦΗ ΑΙΤΗΣΗ ΕΚΤΟΣ ΟΠΣΥΔ

Κατεβάστε εδώ το αρχείο με όλες τις υποψηφιότητες

Απάντηση