Τοποθέτηση Προϊσταμένων στα Κ.Ε.Σ.Υ. Πελοποννήσου

Τοποθετήθηκαν με απόφαση του Περιφ. Δ/ντή Εκπαίδευσης Πελοποννήσου οι νέοι Προϊστάμενοι στα Κέντρα Εκπαιδευτικής και Συμβουλευτικής Υποστήριξης (Κ.Ε.Σ.Υ.) της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Πελοποννήσου.

Σύμφωνα με αυτή τοποθετούνται οι   :

1. ΣΑΡΑΒΕΛΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕ70 ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ

2. ΣΙΟΥΤΗ ΘΕΟΦΑΝΕΙΑ ΠΕ70 ΑΡΚΑΔΙΑΣ

3. ΤΕΡΖΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΠΕ70 ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ

4. ΠΑΠΑΦΙΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕ78 ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

5. ΠΑΤΡΙΚΑΚΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ ΠΕ70 ΛΑΚΩΝΙΑΣ
 

Απάντηση