Αποτελέσματα εκλογών για ανάδειξη νέου ΔΣ και ΕΕ της ΕΛΜΕ Αργολίδας

Ανακοινώθηκαν από την εφορευτική επιτροπή τα αποτελέσματα των εκλογών για την ανάδειξη του νέου ΔΣ και της ΕΕ της ΕΛΜΕ Αργολίδας.

Σύμφωνα με αυτά :

Ψήφισαν : 290 (322)

Άκυρα / Λευκά: 2 (14)

Για το ΔΣ έλαβαν 

ΔΑΚΕ :  160 (157) – 4 έδρες

ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΟΧΘΗ  : 77 (57) – 2 έδρες

ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ : 51 (42) – 1 έδρα

Από την ΔΑΚΕ εκλέγονται οι συνάδελφοι Αντωνόπουλος, Γιαννακούλης, Ρουμελιώτης και Δελής

Από την Απέναντι Όχθη οι  συνάδελφοι Σταματέλου Ελένη και Πέππα Ευαγγελία

Από την Αγωνιστική Συσπείρωση η συνάδελφος Αλημπέρτη Μαρία

Τέλος, για την ΕΕ εκλέγονται οι συνάδελφοι Σκούφης, Μορώνη και Καλαντζής

Καλή θητεία σε όλους τους συναδέλφους!

Απάντηση