Νέοι Συντονιστές Εκπαιδευτικού Έργου του (ΠΕ.Κ.Ε.Σ.) Πελοποννήσου — ΠΕ04 και ΠΕ87

Τοποθετήθηκαν με απόφαση του περιφερειακού Δ/ντή Αθμιας και Βθμιας Εκπαίδευσης Πελοποννήσου στις αντίστοιχες κενές θέσεις Συντονιστών Εκπαιδευτικού Έργου του Περιφερειακού Κέντρου Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού (ΠΕ.Κ.Ε.Σ.) Πελοποννήσου με έδρα την Τρίπολη, βάσει των κυρωμένων τελικών ενιαίων αξιολογικών πινάκων των λοιπών Περιφερειακών Διευθύνσεων Εκπαίδευσης, των δηλώσεων προτίμησης των υποψηφίων και ύστερα από πρόταση του Περιφερειακού Συμβουλίου Επιλογής για την κατάρτιση των πινάκων επιλογής και την επιλογή των Συντονιστών Εκπαιδευτικού Έργου Πελοποννήσου τους παρακάτω εκπαιδευτικούς με θητεία που ξεκινά με την τοποθέτησή τους και λήγει την 31η Ιουλίου 2021 ως εξής:

ΚΛΑΔΟΣ ΠΕ 04 ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ: 2)
1. ΚΕΛΕΦΙΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (Α.Μ. 186717)
2. ΓΡΙΒΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (Α.Μ. 193585)

ΚΛΑΔΟΣ ΠΕ 87 ΥΓΕΙΑΣ – ΠΡΟΝΟΙΑΣ – ΕΥΕΞΙΑΣ (ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ: 1)
ΜΕ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΚΑΙ ΣΤΟ ΠΕ.Κ.Ε.Σ. ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
1. ΤΣΕΓΓΕΛΙΔΟΥ ΕΥΘΑΛΙΑ (Α.Μ. 199289)

Απάντηση