Ο οικονομικός απολογισμός της Σχολ. Επιτροπής Βθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Ναυπλιέων

Δημοσιεύθηκε στην Διαύγεια ο οικονομικός απολογισμός για το οικονομικό έτος 2017 της Σχολικής Επιτροπής Βθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Ναυπλιέων.

Σύμφωνα με αυτόν :

Απάντηση