Αποτελέσματα εκλογών για το ΠΥΣΔΕ Αργολίδας (2014 και 2016)

Από το προσωπικό αρχείο του Παντελή Ρουμελιώτη

Αιρετού στο ΠΥΣΔΕ Αργολίδας

 

Ενόψη των εκλογών για τα υπηρεσιακά συμβούλια και για την καλύτερη ενημέρωση των συναδέλφων δημοσιεύουμε τα αποτέλεσματα των δύο προηγούμενων εκλογικών διαδικασίων για το ΠΥΣΔΕ στον νομό Αργολίδας.

Επιπλέον, η σύνθεση, συγκρότηση και λειτουργία των υπηρεσιακών συμβουλίων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και ειδικής αγωγής, οι αρμοδιότητες αυτών,οι όροι, οι προϋποθέσεις και η διαδικασία εκλογής των αιρετών τακτικών και αναπληρωματικών μελών των συμβουλίων αυτών ρυθμίζονται σύμφωνα με τις διατάξεις του ΠΔ 1/2003. (Κατεβάστε το από εδώ – πηγή : ΔΔΕ Φλώρινας)

Έτσι λοιπόν σύμφωνα με το άρθρο 31 του ΠΔ 1/2003 ισχύουν τα εξής : 

α) εκλογικό μέτρο για τη διάθεση των εδρών των αιρετών εκπροσώπων είναι το ένα τρίτο των έγκυρων ψηφοδελτίων.

β) συνδυασμός που συγκεντρώνει αριθμό ψηφοδελτίων ίσο ή μεγαλύτερο του μέτρου, παίρνει έδρα. Ο υποψήφιος που έλαβε περισσότερες ψήφους διορίζεται τακτικό μέλος και ο επόμενος σε ψήφους διορίζεται αναπληρωματικό μέλος.

γ) για την αδιάθετη έδρα συγκρίνονται το υπόλοιπο συνδυασμού που πήρε την άλλη έδρα με τον αρχικό αριθμό ψήφων των υπόλοιπων συνδυασμών. Την έδρα παίρνει ο συνδυασμός με μεγαλύτερο αριθμό ψήφων. Ο υποψήφιος του συνδυασμού αυτού που έλαβε περισσότερες ψήφους διορίζεται τακτικό μέλος και ο επόμενος σε ψήφους διορίζεται αναπληρωματικό μέλος.

δ) εάν κανένας συνδυασμός δε συμπληρώνει το εκλογικό μέτρο, οι έδρες διατίθενται ανά μία στον πρώτο και δεύτερο συνδυασμό σε αριθμό ψήφων. Όπου υπάρχει ισοψηφία η διάθεση καθορίζεται με κλήρωση.

Αποτελέσματα για το ΠΥΣΔΕ Αργολίδας :

2014 – 2016

Εγγεγραμένοι  :  690 – 648

Ψήφισαν           :  544 – 542

Έγκυρα              :  526 – 518

Άκυρα                 :  18 – 24

Έλαβαν κατά συνδυασμό

ΔΑΚΕ ΔΕ  :   278 (1 εδρα) – 332 (2 έδρες )

Αγων. Συσπείρωση Εκπ/κών – (ΠΑΜΕ) :   38 – 64

Προοδευτική Ενότητα Καθηγητών :  25 – (—)

Απέναντι Όχθη   : 185 (1 εδρα) – ( —-) 

Κίνηση Ανένταχτων Καθηγητών : (—–) – 122


Απάντηση