Ορισμός επιπλέον μελών στο ΠΥΣΔΕ Αργολίδας όταν κρίνονται θέματα επιλογής στελεχών

Με απόφαση του Περιφ. Δντή Αθμιας και Δθμιας Εκπαίδευσης Πελοποννήσου κ. Πετρόπουλου συμπληρώθηκε η σύνθεση του ΠΥΣΔΕ Αργολίδας όταν κρίνονται θέματα επιλογής στελεχών εκπαίδευσης.

Σύμφωνα με αυτή την απόφαση ορίζονται επιπλέον τακτικά και αναπληρωματικά μέλη οι συνάδελφοι  :

 Α) Συντονίστρια Εκπαιδευτικού Έργου (Τακτικό μέλος) : Αλεξανδράκη Βασιλική ΠΕ02

Β) Εκπαιδευτικός με 15ετή υπηρ.(Τακτικό μέλος ) : Τερζόπουλος Χρήστος ΠΕ80

Γ) Συντονίστρια Εκπαιδευτικού Έργου (Αναπληρωματικό μέλος) :  Δημακοπούλου Αλεξάνδρα ΠΕ02

Δ)Εκπαιδευτικός με 15ετή υπηρ.(Αναπληρωματικό μέλος) : Μπουλμέτη Άννα ΠΕ02

Δείτε εδώ ολόκληρη την απόφαση

Απάντηση