Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για κάλυψη κενών θέσεεων υποδιευθυντών & Υπεύθυνου τομέα ΣΕΚ

Με απόφαση του Δ/ντή Δθμιας Εκπαίδευσης Αργολίδας προκηρύχθηκαν οι κενές-κενούμενες θέσεις υποδιευθυντών των σχολικών μονάδων:

2 ου Γυμνασίου Άργους θέση μία (01).
4 ου Γυμνασίου Άργους θέση μία (01).
Γυμνασίου Νέας Κίου θέση μία (01).
Γυμνασίου Λυγουριού θέση μία (01) κενωθείσα.
Γυμνασίου Κρανιδίου θέση δεύτερη λόγω αριθμού μαθητών.
ΓΕΛ Λυγουριού Θέση μία (01).

και

για το Εργαστηριακό Κέντρο (Ε.Κ.) Άργους
Τομέας Μηχανολογίας-Πληροφορικής-Οικονομίας και Διοίκησης και Υγείας-
Πρόνοιας-Ευεξίας : μία θέση (δεύτερου υπευθύνου λόγω αριθμού εργαστηρίων κατεύθυνσης).

με θητεία η οποία λήγει την 31-7-2020.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων : από 23-10-2018 έως και 01-11-2018.

Σχτικά αρχεία :

N 4547 ΦΕΚ 102A 12-06-2018

159796 Υ.Α._ΦΕΚ_B_4412_2018

ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΤΗ

Απάντηση