Προσωρινοί πίνακες υποψήφιων προϊσταμένων ΚΕΣΥ Πελοποννήσου

Ανακοινώθηκαν από την Περιφερειακή Δ/νση Αθμιας & Δθμιας Εκπαίδευσης Πελοποννήσου οι προσωρινοί πίνακες δεκτών και μη δεκτών υποψηφιοτήτων προϊσταμένων των Κέντρων Συμβουλευτικής και Προσανατολισμού (ΚΕΣΥ) Πελοποννήσου.

Σύμφωνα με αυτούς έχουμε τις εξής δεκτές υποψηφιότητες  :

Α/Α

ΑΜ

ΕΠΩΝΥΜΟ

ΟΝΟΜΑ

ΚΛΑΔΟΣ

Πρωτόκολλο αίτησης από :

1

201205

ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ

ΕΛΕΝΗ

ΠΕ02

ΔΔΕ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ

2

171862

ΑΛΕΒΙΖΟΥ

ΣΟΥΛΤΑΝΑ

ΠΕ88.01

ΔΔΕ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

3

603731

ΚΟΥΡΕΤΑ

ΧΡΙΣΤΙΝΑ

ΠΕ23

ΚΕΔΔΥ ΑΡΚΑΔΙΑΣ

4

563307

ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΡΟΣ

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ

ΠΕ70

ΔΠΕ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ

5

603758

ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΠΕ30

ΚΕΔΔΥ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ

6

195966

ΠΑΠΑΦΙΛΗΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΠΕ78

ΔΔΕ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

7

594716

ΠΑΤΡΙΚΑΚΟΥ

ΦΩΤΕΙΝΗ

ΠΕ70

ΔΠΕ ΛΑΚΩΝΙΑΣ

8

571216

ΣΑΡΑΒΕΛΑΚΗΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΠΕ70

ΚΕΔΔΥ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ

9

555283

ΣΙΟΥΤΗ

ΘΕΟΦΑΝΕΙΑ

ΠΕ70

ΔΠΕ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ

10

549701

ΤΕΡΖΗΣ

ΑΝΤΩΝΙΟΣ

ΠΕ70

ΚΕΔΔΥ ΑΡΚΑΔΙΑΣ

 

Μη δεκτές υποψηφιότητες :

Α/Α

ΑΜ

ΑΡ. ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ

ΑΙΤΗΣΗΣ

ΚΛΑΔΟΣ

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ

1

165545

6943/8-10-2018

ΔΔΕ ΑΡΚΑΔΙΑΣ

ΠΕ02

ΔΕΝ ΠΛΗΡΟΙ ΤΗΝ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΥ Κ.Ε.Σ.Υ. ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΓΝΩΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ (Τ.Π.Ε.) Α΄ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡ. 1 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 22 ΤΟΥ Ν.4547/2018 (ΦΕΚ 102/τ.Α΄/12-6-2018)

2

195252


6864/8-10-2018
ΔΔΕ ΑΡΚΑΔΙΑΣ

ΠΕ02

ΔΕΝ ΠΛΗΡΟYNTAI OI ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΥ Κ.Ε.Σ.Υ. ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΟΡΙΖΟΜΕΝΑ ΣΤΗΝ ΠΑΡ. 4 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 22 ΤΟΥ Ν.4547/2018 (ΦΕΚ 102/τ.Α΄/12-6-2018)

3

186474


6883/8-10-2018

ΔΔΕ ΑΡΚΑΔΙΑΣ

ΠΕ02

ΔΕΝ ΠΛΗΡΟYNTAI OI ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΥ Κ.Ε.Σ.Υ. ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΟΡΙΖΟΜΕΝΑ ΣΤΗΝ ΠΑΡ. 4 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 22 ΤΟΥ Ν.4547/2018 (ΦΕΚ 102/τ.Α΄/12-6-2018)

4

189478

4329/8-10-2018

ΔΔΕ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ

ΠΕ02

ΔΕΝ ΠΛΗΡΟYNTAI OI ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΥ Κ.Ε.Σ.Υ. ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΟΡΙΖΟΜΕΝΑ ΣΤΗΝ ΠΑΡ. 4 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 22 ΤΟΥ Ν.4547/2018 (ΦΕΚ 102/τ.Α΄/12-6-2018)

 

 

Οι υποψήφιοι/ες, έχουν τη δυνατότητα υποβολής ένστασης εντός αποκλειστικής προθεσμίας τριών εργασίμων ημερών από την Παρασκευή 19-10-2018 έως και την Τρίτη 23-10-2018. Οι ενστάσεις υποβάλλονται στην Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Πελοποννήσου (για το Περιφερειακό Συμβούλιο Επιλογής Συντονιστών Εκπαιδευτικού Έργου και Προϊσταμένων Κ.Ε.Σ.Υ. και Κ.Ε.Α.) ιδιοχείρως ή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στο email: mail@pdepelop.gr (σκαναρισμένες ή ψηφιακά υπογεγραμμένες) ή με τηλεμοιοτυπία (fax) στον αριθμό: 2710-230118

Απάντηση