Οργανικά κενά/πλεονάσματα Μουσικού Σχολείου Αργολίδας για το σχολ. έτος 2019-20

Ανακοινώθηκαν σήμερα τα οργανικά κενα/πλεονάσματα του Μουσικού Σχολείου Αργολίδας για το σχολικό έτος 2019 – 2020.

Σύμφωνα με την απόφαση του Δ/τή Δθμιας Εκπαίδευσης Αργολίδας :

Καθηγητές Γενικής Παιδείας

Οργανικά κενά :

Μιά θέση – ΠΕ02

Οργανικά πλεονάσματα :

Μιά θέση – ΠΕ05

Μία θέση – ΠΕ07

Καθηγητές Μουσικής Παιδείας

Οργανικά κενά :

ΠΕ79.01,ΤΕ16 – ΜΟΥΣΙΚΗΣ Ελληνικής Παραδοσιακής Μουσικής – Θεωρίας και Πράξης Μία θέση

ΠΕ79.01,ΤΕ16 – ΜΟΥΣΙΚΗΣ Ευρωπαϊκής Θεωρίας και Πράξης Δύο θέσεις

ΠΕ79.01,ΤΕ16 – ΜΟΥΣΙΚΗΣ Πιάνο Εννέα θέσεις

ΠΕ79.01,ΤΕ16 – ΜΟΥΣΙΚΗΣ Ταμπουράς Οκτώ θέσεις

ΠΕ79.01,ΤΕ16 – ΜΟΥΣΙΚΗΣ Βιολί Δύο θέσεις

ΠΕ79.01,ΤΕ16 – ΜΟΥΣΙΚΗΣ Κλασική Κιθάρα Δύο θέσεις

ΠΕ79.01,ΤΕ16 – ΜΟΥΣΙΚΗΣ Ηλεκτρική κιθάρα Μία θέση

ΠΕ79.01,ΤΕ16 – ΜΟΥΣΙΚΗΣ Μπουζούκι ( τρίχορδο) Μία θέση

ΠΕ79.01,ΤΕ16 – ΜΟΥΣΙΚΗΣ Ευρωπαϊκά κρουστά Δύο θέσεις

ΠΕ79.01,ΤΕ16 – ΜΟΥΣΙΚΗΣ Παραδοσιακά κρουστά Μία θέση

ΠΕ79.01,ΤΕ16 – ΜΟΥΣΙΚΗΣ Κλαρινέτο Δύο θέσεις

ΠΕ79.01,ΤΕ16 – ΜΟΥΣΙΚΗΣ Τρομπέτα Μία θέση

ΠΕ79.01,ΤΕ16 – ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΣΑΞΟΦΩΝΟ( ΤΕΝΟΡΟ-ΑΛΤΟ-
ΒΑΡΥΤΟΝΟ) Μία θέση

ΠΕ79.01,ΤΕ16 – ΜΟΥΣΙΚΗΣ Ακορντεόν Μία θέση

Απάντηση