Χορήγηση άδειας στα μέλη της ΕΛΜΕ Αργολίδας για να λάβουν μέρος στην τακτική γενική συνέλευση

Υπέγραψε ο Δ/ντής Δθμιας Εκπαίδευσης κ. Γαληνός την χορήγηση άδειας στους εκπαιδευτικούς της ΔΔΕ Αργολίδας που επιθυμούν να λάβουν μέρος στην Τακτική Γενική Συνέλευση των μελών της ΕΛΜΕ Αργολίδας που θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 30 Οκτωβρίου 2018 στο 1ο Γυμνάσιο Ναυπλίου.

Απάντηση