Διαδικασίες επιλογής και τοποθέτησης υποδ/ντών σχ. μονάδων, Εργαστηριακών Κέντρων και υπευθύνων τομέων – Προθεσμίες

Δημοσιεύθηκε η απόφαση του Υπ. Παιδείας (ΦΕΚ 4412/3-8-2018 τ. Β’) σχετικά με τις διαδικασίες επιλογής και τοποθέτησης προϊσταμένων τμημάτων εκπαιδευτικών θεμάτων, υποδιευθυντών σχολικών μονάδων, Εργαστηριακών Κέντρων και Υπευθύνων τομέων.

Σύμφωνα με αυτή τρεις μήνες πριν την λήξη της θητείας των αντίστοιχων στελεχών εκδίδεται ανάλογη προκήρυξη και ενργοποιείται η διαδικασία επιλογής.

Με την ίδια απόφαση καθορίζεται ότι οι θητείες των αντίστοιχων στελεχών θα είναι πλέον τριετείς.

Κατεβάστε ολόκληρο το ΦΕΚ 4412 εδώ

Απάντηση