Συμπλήρωση ωραρίου, διαθέσεις συναδέλφων, τροποποιήσεις, ανακλήσεις διαθέσεων, τοποθετήσεων (πρ. 22/2-10-2018 ΠΥΣΔΕ Αργολίδας)

Ανακοινώθηκε από το ΠΥΣΔΕ Αργολίδας (πράξη 22-2-10-2018) νέα απόφαση σχετικά με τις διαθέσεις, συμπληρώσεις ωραρίου κτλ των συναδέλφων.

Σύμφωνα με αυτή :

Α. Ανακλήθηκε η διάθεση των συναδέλφων :

 1. Αντωνόπουλος Παύλος κλΠΕ02 του 1ου ΓΕΛ Άργους, στο 1ο ΕΠΑΛ Άργους.

 2. Παπαθανασίου Γεωργία κλΠΕ08 του 2ου ΓΕΛ Ναυπλίου, στο Γυμνάσιο Δρεπάνου.

 3. Δημητρίου Ευαγγελία κλΠΕ78 (πρώην ΠΕ05μετάταξη) του Γυμνασίου Ερμιόνης, στο 1ο ΓΕΛ Ναυπλίου.

 4. Δανιηλίδου Κωνσταντινιά κλΠΕ84 του 1ου ΕΠΑΛ Ναυπλίου, στο 2ο Γυμνάσιο Ναυπλίου (εξολοκλήρου).

 5. Ρουμελιώτης Παντελής κλΠΕ86 του ΓΕΛ Λυγουριού, στο εσπερινό ΓΕΛ Ναυπλίου και στο 2ο ΓΕΛ Ναυπλίου.

Β. Τροποποιήθηκε η διάθεση των συναδέλφων :

 1. Πραχάλη Αυγή κλΠΕ04.02 του 1ου Γυμνασίου Ναυπλίου αντί στο Γυμνάσιο Δρεπάνου και στο 1ο ΓΕΛ Ναυπλίου (τροποποιητική), στο 1ο ΓΕΛ Ναυπλίου.

 2. Καμπόσος Παναγιώτης κλΠΕ11 του Γυμνασίου Αγ.Τριάδας αντί του 1ου ΓΕΛ Ναυπλίου, στο ΓΕΛ Αγ.Τριάδας.

 3. Δούκα Ευαγγελία κλΠΕ78 του 1ου Γυμνασίου Ναυπλίου, αντί του 3ου ΓΕΛ Άργους, στο 2ο Γυμνάσιο Ναυπλίου.

 4. Μαρούση Βασιλική κλΠΕ81 του Γυμνασίου Αγ.Τριάδας αντί του Γυμνασίου Κουτσοποδίου, στο Γυμνάσιο Κουτσοποδίου(8ωρ) και στο 1ο Γυμνάσιο Άργους(2ωρ).

 5. Χατζάκης Εμμανουήλ κλΠΕ86 του ΓΕΛ Λυγουριού αντί του Γυμνασίου Λυγουριού, στο Γυμνάσιο Λυγουριού και στο 1ο ΕΠΑΛ Ναυπλίου.

Γ. Τροποποιήθηκε η τοποθέτηση των συναδέλφων :

 1. Δημητρίου Ευαγγελία κλΠΕ78 αντί του Γυμνασίου Ερμιόνης, στο 1ο ΓΕΛ Ναυπλίου.

 2. Ρουμελιώτης Παντελής κλΠΕ86 αντί του ΓΕΛ Λυγουριού, στο εσπερινό ΓΕΛ Ναυπλίου.

Δ. Διατέθηκαν για τη συμπλήρωση του υποχρεωτικού τους ωραρίου οι εξής συνάδελφοι ως εξής :

 1. Τσόκου Παναγιώτα αναπληρώτρια κλΠΕ02 του 2ου ΓΕΛ Ναυπλίου, στο Μουσικό σχολείο(5ωρ).

 2. Στάμος Σπυρίδων κλΠΕ03 του 3ου Γυμνασίου Άργους, στο 1ο ΕΠΑΛ Άργους.

 3. Γαρωνίδου Σταυρούλα κλΠΕ06 του 1ου Γυμνασίου Άργους, στο 1ο ΕΠΑΛ Άργους (4ωρ).

 4. Μπακάλη Αριστέα κλΠΕ07 του 1ου ΓΕΛ Ναυπλίου, στο Γυμνάσιο Δρεπάνου(4ωρ).

 5. Αντώνογλου Μιχαήλ κλΠΕ11 του Γυμνασίου Δρεπάνου, στο 1ο ΓΕΛ Ναυπλίου.

 1. Δημητρίου Ευαγγελία κλΠΕ78 του 1ου ΓΕΛ Ναυπλίου, στο ΓΕΛ Λυγουριού.

 2. Καπέλου Δήμητρα κλΠΕ80 του 1ου Γυμνασίου Ναυπλίου, στο Γυμνάσιο Δρεπάνου(4ωρ).

 3. Κατσαρού Αγγελική κλΠΕ80 του Γυμνασίου Λυγουριού, στο Γυμνάσιο Κρανιδίου(8ωρ).

 4. Δανιηλίδου Κωνσταντινιά κλΠΕ84 του 1ου ΕΠΑΛ Ναυπλίου, στο 2ο Γυμνάσιο Ναυπλίου (6ωρ).

 5. Μητσάκος Παναγιώτης κλΠΕ86 του 2ου Γυμνασίου Άργους, στο 1ο ΕΠΑΛ Άργους.

 1. Ρουμελιώτης Παντελεήμων κλΠΕ86 του εσπερινού ΓΕΛ Ναυπλίου, στο 2ο ΓΕΛ Ναυπλίου.

Ε. Εγκρίθηκε η διδασκαλία μαθήματος Β΄ανάθεσης καθ΄ υπέρβαση του ορίου των έντεκα ωρών στον παρακάτω συνάδελφο :

 • Σχοινοχωρίτης Πέτρος κλΠΕ04.02 στο Γυμνάσιο Ερμιόνης από 01-10-18(5ωρ).

Απάντηση