Συμπλήρωση ωραρίου, διαθέσεις συναδέλφων, τροποποιήσεις, ανακλήσεις διαθέσεων, τοποθετήσεων (πρ. 21/17-9-2018)Αργολίδα)

Δημοσιεύθηκε στην Διαύγεια η νέα απόφαση του ΠΥΣΔΕ Αργολίδας (πράξη 21/17-9-2018).

Σύμφωνα με αυτή την απόφαση :

α. Ανακλήθηκε η διάθεση του συναδέλφου Κούρτη Πέτρου (κλΠΕ11) του 1ου Γυμνασίου Ναυπλίου, στο 2 ο ΓΕΛ Ναυπλίου.

β. Τροποποιήθηκε η τοποθέτηση της συναδέλφου Κωνσταντούλη Παρασκευής (κλΠΕ11) αντί του Γυμνασίου Λυγουριού, στο ΓΕΛ Λυγουριού.

γ. Αποσπάστηκαν ύστερα από αίτησή τους μέχρι τη λήξη του διδακτικού έτους 2018-2019 οι συνάδελφοι :
1. Μποζονέλου Παναγιώτα κλΠΕ02 του 2ου ΓΕΛ Ναυπλίου, στο Γυμνάσιο Ερμιόνης.
2. Κούρτης Πέτρος κλΠΕ11 του 1ου Γυμνασίου Ναυπλίου, στο Γυμνάσιο Λυγουριού.

δ. Διατέθηκαν για τη συμπλήρωση του υποχρεωτικού τους ωραρίου μέχρι τη λήξη του διδακτικού έτους 2018-2019 οι συνάδελφοι :
1. Κούρτης Πέτρος του Γυμνασίου Λυγουριού, στο ΓΕΛ Λυγουριού.
2. Κωνσταντούλη Παρασκευή κλΠΕ11 του ΓΕΛ Λυγουριού, στο 1 ο Γυμνάσιο Ναυπλίου (8ωρ) και στο 2 ο ΓΕΛ Ναυπλίου (7ωρ).

Απάντηση